Abonnement

Her kan du læse om vores priser og vores abonnements & leveringsbetingelser

Det er fra 1. november 2017 nødvendigt at have abonnement på Science Report for at få adgang til alle vores artikler.

Kontakt os for at høre nærmere om den løsning, der passer til jeres organisation:

Telefon: 7174 7977
Mail: info@sciencereport.dk

Eller får 14 dages gratis prøve abonnement

Priser (12 mdr., eks. moms.):

Op til 3 brugere 8.849,-
Op til 5 brugere 11.849,-
Op til 10 brugere 17.449,-
Op til 20 brugere 24.849,-
IP-adgang (+45) 71 74 79 77

Abonnement & leveringsbetingelser

Udgivelsen
Sciencereport.dk og sider herunder udgives af Science Report (herefter SR) og må ikke gengives uden accept og klar kildehenvisning.

Et abonnement på sciencereport.dk giver ubegrænset adgang til websitet scencereport.dk’s afgrænsede område om dansk forskning og til mediets digitale nyhedsbrev om dansk forskning. Science Report’s nyhedsbreve udgives minimum 40 uger om året digitalt og som abonnent har du adgang til websitet og arkiv også i udgivelsesfri perioder.

Abonnementet er personligt. Brugernavne, adgangskoder og artikler må ikke deles med tredjemand uden forudgående aftale.

Abonnementets Løbetid
Abonnementet er fortløbende til det opsiges og faktureres årligt forud for en 12 mdr´s tegningsperiode. Abonnementet skal opsiges skriftligt til abonnement@sciencereport.dk senest 30. dage før udløb af en gældende forudbetalt abonnementsperiode.

Abonnement kan være solgt i forbindelse med en kampagne og vil efter første abonnementsperiode følge selskabets gældende prisliste, der er tilgængelig på sciencereport.dk

Science Report forbeholder sig ret til at ændre og justere priser og gebyrer. Ved eventuelle prisstigninger kan kunden ikke opkræves ekstra betaling, under en aktiv abonnementsperiode, ligesom der ikke ydes modregning for eventuelt afmeldte brugere.

Fortrydelsesret
De kan træde tilbage fra en abonnementsaftale SR uden begrundelse senest 14 dage efter aftalen er indgået første gang.

Ændringer & udvidelser
Abonnementet gælder for tre eller flere modtagere med samme email suffix (domæne) og kan løbende udvides med flere modtagere, mod særskilt betaling i henhold til prislisten. Ønskes der udbytning af modtagere kontaktes abonnement@sciencereport.dk med henblik på ændringer.

SR forbeholder sig ret til at ændre abonnements & leveringsbetingelser løbende, med virkning fra førstkommende tegningsperiode.

Kunden har ret til at udvide abonnementet løbende med faldende marginalomkostning pr. modtager til følge. Ved udvidelse faktureres med modregning af allerede afviklet abonnement og tegningsperiode løber 12 mdr. fra udvidelsesdato. Ved henvendelse fra medarbejdere hos kunder med et aktivt abonnement, udvides abonnementsrammen automatisk til næste trin, hvis ikke der er ledige modtagere. Abonnementsrammen følger prislisten og løber i trin fra 3,5,10,20 og 50 modtagere. Aftaler herover forhandles særskilt. Juridiske enheder og afdelinger under samme koncern kan have individuelle abonnementer.

Cookies & Persondata
Complidia.com indsamler cookies med henblik på at optimere læseoplevelsen og deler hverken abonnementsdata eller brugerdata med tredjemand. Persondata opbevares og behandles efter en til hver tid gældende dansk lovgivning.

Ansvar
CMG overholder til enhver tid gældende dansk medielovgivning og kan ikke holdes hverken helt eller delvist ansvarlig for nogen skade mediet forvolder direkte eller indirekte i forlængelse af det redaktionelle arbejde.