Ny viden

Forskning viser lovende resultater for sårheling hos diabetespatienter

Af - 9. maj

Forskere fra Roskilde Universitet og University of Coimbra i Portugal har sammen præsenteret forskningsresultater, der på længere sigt kan vise sig at få positiv betydning for behandling af sår hos diabetespatienter.

Patienter med diabetes – både type 1 og 2 – har øget risiko for kroniske sår på både underben og fødder. Det skyldes en kombination af nedsat følesans og et dårligt karomløb, der betyder, at deres sår heler dårligere.

Lige nu er behandlingsmulighederne begrænsede, for det er svært både at behandle inflammation og få såret til at hele samtidig. De kroniske sår har behov for hjælp til at fuldføre helingsprocessen. Men et samarbejde mellem forskere fra Roskilde Universitet og University of Coimbra i Portugal har ført til resultater, der viser sig lovende og som på længere sigt måske vil kunne føre til, at man kan få vævet til at hele bedre selv.

Resultaterne er netop blevet præsenteret i en ny forskningsartikel om sårheling i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports – og to af forskerne bag er professor Louise Torp Dalgaard og postdoc Anja Elaine Sørensen fra Roskilde Universitet, hvor Anja Elaine Sørensens postdoc-forløb er finansieret af Danish Diabetes Academy.

“Vi er meget optimistiske omkring vores fund og håber, at det kan komme diabetespatienter til gavn. Der er behov for nye og forbedrede behandlingsmuligheder til diabetiske fodsår,” siger Anja Elaine Sørensen.

Anja Elaine Sørensen og hendes forskningsgruppe har undersøgt mus med diabetes, og de har fundet ud af, at hudens indhold af små RNA-molekyler er markant ændret ved diabetes hos de undersøgte mus. RNA er en forkortelse for ribonukleinsyre og er små molekyler, der har forskellige funktioner i cellerne hos dyr, planter og nogle virustyper.

Forskerne har fundet ud af, at man ved at nedsætte aktiviteten af det såkaldte mikroRNA-155-molekyle kan fremme sårhelingen hos musene markant. Det giver både en hurtigere heling og mindre inflammation.

I første omgang har forskerne påvist en effekt på diabetiske mus, og håbet er, at man kan opnå en lignende positiv effekt på mennesker. Det er noget af det, der skal undersøges i fremtiden.

Tags:

kultur

Ung læge og forsker tager ordet i sundhedsdebatten

Ida Donkin, læge og ph.d., har taget orlov fra sit job for at engagere sig fuldtid i sundhedsdebatten. Hun vil inspirere sine sundhedsfaglige kollegaer til at formidle og blande sig i den offentlige debat – men advarer også om, at der er en bagside af medaljen

debat

Uddannelses- og forskningspolitikken skal tilbage til fremtiden

Mon ikke der er en forsker eller to, der i dag ønsker sig tilbage til dengang Helge Sander var videnskabsminister, og hvor der for alvor var politiske visioner på deres område, spørger Mads Eriksen, uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv?

AAU køber Obama-billetter for 850.000 kr. oven på sparerunde

Aalborg Universitet har brugt 850.000 kr. på billetter til et Obama-arrangement i efteråret. Det sker et halvt år efter, at universitetet gennemgik en omfattende fyringsrunde på grund af frygt for sparekrav. Prioriteringen møder kritik af både medarbejdere og politikere