kultur

Ny bogminiserie skal gøre det nemmere at få Horizon 2020 penge

Den første af ialt tre minibøger handler om økonomi og er netop udkommet

Af - 4. maj 2018

Mens vi spændt venter på udspillet til efterfølgeren til Horizon 2020, som ventes at komme i juni, er der stadig penge at hente i det nuværende program. Meeeeen de er ikke ligefrem nemme at få fingre i og der har været kritik af for tungt bureaukrati og langvarige behandlingsgange.

Med nu har Styrelsen for Forskning og Uddannelse udarbejdet en kort guide til de økonomiske regler i Horizon 2020-projekter, hvor formålet er at give et overblik over de væsentligste økonomiske regler, som alle projektdeltagere bør kende til for at undgå at lave fejl i afrapporteringer til EU.

Udgangspunktet for guiden er de mest gængse projekttyper under Horizon 2020 Research and innovation Actions, Innovation Actions og Coordination and Support Actions. Bagerst i guiden gennemgås de projektspecifikke regler for bevillinger under Det Europæiske Forskningsråd, Marie Skłodowska Curie Actions og SMV instrumentet. Det er vigtigt at understrege, at guiden på ingen måde er udtømmende, men den kan hentes her.

Første af 3

Den nyudkomne om økonomi er første i en række af tre. De kommende udgivelser i serien hedder:

-Den lille uundværlige om Horizon 2020-projekter – en introduktion til de juridiske regler. Udkommer i maj.

-Den lille uundværlige om Horizon 2020-projekter – en introduktion til de økonomiske og juridiske regler om Marie Skłodowska-Curie Actions. Udkommer i juni.