Ny viden

Digital teknologi skal få børn ud i naturen

Nutidens børn bruger kun naturen halvt så meget som for 60 år siden. Nyt forskningsprojekt skal råde bod på det – med brug af digital teknologi

Af - 7. februar

Hvor ungerne førhen hang ud på legepladsen eller i ungdomsskolen, hænger de i dag ud på de sociale medier. Over halvdelen af alle voksne angiver, at deres børn kommer mindre i naturen, end de selv gjorde som børn, og både når man spørger børn og voksne, skyder de skylden på mere tidsforbrug ved en skærm.

Men nu skal et nyt forskningsprojekt aflure de digitale medier hemmeligheden bag deres succes, så den kan bruges aktivt til at få børnene ud i naturen:

-Med dette projekt vil vi kortlægge, hvordan vi med teknologiens hjælp kan få børn mere ud, og hvordan teknologien konkret indgår, samt i hvilket omfang teknologien faktisk kan booste de positive effekter, som det har for børn at komme ud i naturen, siger Theresa Schilhab der er lektor ved DPU, Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Hun står sammen med folk på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet bag forskningsprojektet “Naturlig teknik”, der skal gøre os klogere på, hvordan smartteknologi og sociale medier kan få flere børn tilbage i naturen. Projektet er netop blevet støttet med 6,4 millioner kr. fra Nordeafonden og løber frem til 2022.

En af de vigtigste årsager bag de digitale teknologiers succes er, at de tilbyder et fællesskab:

-Den teknologiske udvikling har ikke skylden alene, men den er medvirkende til, at flere og flere børn bliver siddende hjemme. Teknologien gør, at børn sagtens kan finde de rum, de har behov for at have med hinanden uden at skulle bevæge sig ud og mødes uden for hjemmet.

Nutidens mere mobile medieforbrug er en fordel

Når man leder efter store ændringer i mediebilledet så springer det i øjnene, at mere og mere brug af internettet flytter over på mobil eller tablets. Hele 65% af alle besøg kommer fra en mobil platform. Samtidig er andelen af danskere, der bruger mobilen til internetsøgning næsten fordoblet fra 2011 til 2017.

Alt sammen information der gør det nemmere, at bringe det digitale i spil ude i naturen. Forskningsprojektet går netop ud på, at udforske hvordan børn og unge bruger de digitale medier i naturen:

Vi ved fra vores tidligere undersøgelser, at børn og unge ofte selv ser teknologien som en barriere for naturbesøg

– Vi ved fra vores tidligere undersøgelser, at børn og unge ofte selv ser teknologien som en barriere for naturbesøg. Men vi ved faktisk nærmest intet om, hvor meget de rent faktisk anvender den aktivt til fx at kommunikere, dele billeder, finde vej eller i forbindelse med motion i naturen, fortæller Lektor Søren Andkjær fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, der blandt andet vil stå bag en større spørgeskemaundersøgelse om børns brug af digital teknologi når de færdes i naturen.

Men for at kunne støbe nye tiltag er viden nødvendig:

Vi er interesseret i børnenes oplevelser, deres adfærd og hvad de lærer. Samtidig vil vi opbygge en vidensbank, der skal være alment tilgængelig og bl.a. opbygge et netværk af både brugere og udviklere, så vi kan formidle vores viden og bl.a. påvirke udviklingen af apps, der fanger børnene, og som samtidig understøtter de effekter, vi gerne vil have børnene opnår ude i naturen, siger Theresa Schilhab

Vidensbanken bliver til, blandt andet via antropologiske optegninger af både hvad det er der fænger og inspirerer børn i de smarte teknologier og på de sociale medier, og desuden ved undersøgelser af hvad der sker med børnenes opmærksomhed, når de bruger teknologi i naturen

Og det er nu vigtigt nok at få ungerne ud i naturen…

Et af de store bagvedliggende spørgsmål er naturligvis om det gør noget, at børn kommer mindre ud i naturen end førhen. Hvis man ser på undersøgelser af børn og natur, dækker de fleste enten fysiske forhold, kognition eller børns opfattelse af miljø og natur.

Naturen bliver i stigende grad brugt som sted for fysisk udfoldelse, og deraf sundere livsstil. Samtidig er stillesiddende adfærd – som fx i forbindelse med skærmbrug – set som en risikofaktor for senere sygdomme. Endvidere tyder meget på, at ophold i naturen kan sænke stressniveauet, ligesom det kan påvirke vores miljømæssige adfærd. Forskning viser nemlig, at voksne der selv brugte naturen aktivt som børn, har en mere miljøvenlig adfærd som voksne.

Endelig ser naturoplevelser ud til at kunne påvirke børns koncentration. I en nyere undersøgelse fra Norge blev børns udeaktiviteter registreret fra dagpleje frem til 1.klasse. Det viste sig, at jo mere børnene var ude i løbet af deres vuggestue og børnehavetid, des mere opmærksomme og mindre hyperaktive var de. Samme resultat gav en lignende spansk undersøgelse.

LEO Fondet vil uddele trecifret millionbeløb de kommende år

LEO Fondet, der er aktiv ejer af virksomheden Leo Pharma, er én af Danmarks største erhvervsdrivende fonde. Til trods for, at fondet har uddelt penge til forskning siden 2011, er det først for nylig, at det for alvor er kommet på landkortet. Med en ny uddelingsstrategi på plads er Leo Fondet nu klar til at

!-- post details -->

samfund

Dansk professor henter millioner fra amerikansk side

Professor på Aarhus Universitetet har fået hul igennem til amerikanske private fonde og filantroper, der både har en større risikovillighed end i Danmark og i langt højere grad fokuserer på forskningens impact i samfundet