Ny viden

Ny antologi nuancerer debatten om sociale medier

Antologi om sociale medier viser, at vores opførsel på sociale medier er mere traditionel end ny, og at skellet mellem “online” og “offline” må opløses.

Af - 14. februar

En ny antologi nuancerer debatten om sociale medier.

Antologien viser nemlig, at flere af de skel, der ofte indgår i debatten, ikke svarer til vores brug af sociale medier i dag. Det gælder fx forskellen på at være “online” og “offline”; et skel, der når vi kigger på unges brug af snapchat, må udviskes.

Forfatteren konkluderer også, at vores opførsel på de sociale medier ikke er så ny, som det ofte antages i debatten. Faktisk indgår vi på de sociale medier ofte i den samme type relationer, som vi altid har gjort.

Vi indgår i traditionelle relationer på de sociale medier

Den måde, vi er sammen på, og det, vi gør på de sociale medier, er nemlig ofte ret “gammeldags”.  Det ser vi fx når en kinesisk kvinde i Singapore hver aften laver mad til sin mand; mad, som han spiser “virtuelt” foran sin computerskærm i Kina. Eller når MeToo bevægelsen i virkeligheden – som professor Rikke Andreassen, redaktør på antologien, formulerer –  ikke er noget nyt og uset, men faktisk bare gør, hvad feministbevægelser altid har gjort: nemlig at bruge de nye medier, der er tilgængelige, til at fremme deres projekt.  “I 80erne var det klistermærker”, der var det nye medie, nævner hun.

Dermed nuancerer antologien ideen om, at sociale medier gør alting på en ny måde – en idé, der ofte høres i debatten om dem. 

Hvorfor traditionelle relationer altså overlever på de sociale medier, kan der være flere årsager til. Rikke Andreassen foreslår én forklaring, men pointerer, at hun ikke ved det med sikkerhed: at de valgmuligheder, teknologien giver os når vi fx skal skabe vores profil på en datingside, i høj grad fastholder nogle stereotyper om, hvordan man er “mand” eller “kvinde” i relation til det andet køn. Som hun beskriver er vi her “tilbage på danseskolen, hvor pigerne sidder og venter på at blive budt op”.

Antologien, som hedder “Mediated Intimacies. Connectivities, Relationalities and Proximities”, kommer på baggrund af et treårigt forskningsprojekt ved navn “New Media. New Intimacies”. Projektet er sponsoreret af Det Frie Forskningsråds prestigefyldte Sapere Aude-program; et program, der med sloganet “Vov at vide!” vægter dybdegående forskning og mod til at tænke ud af boksen. 

Skel mellem “online” og “offline” må opløses!
Og også en anden af antologiens konklusioner lever op til dette slogan: Den handler nemlig om, at flere af de skel, vi igen og igen hører i debatten om sociale medier, må opløses. Det fremgår blandt andet af et kapitel, der beskæftiger sig med unges brug af det sociale medie snapchat. Rikke Andreassen forklarer: “Unge har ikke et “online liv” og et “offline liv”; i dag er de to smeltet så meget sammen, at vi ikke længere kan opretholde skellet mellem “online” og “offline”.” Det samme gælder skellet mellem hvad vi ser som “ægte” og “uægte” relationer”. I debatten om sociale medier er der en tendens til at anse relationer, der foregår “online”, som mindre “rigtige” eller “ægte” end “offline relationer”. Men som Rikke Andreassen formulerer: “En familie, der er afskåret fra hinanden fordi nogle af medlemmerne er migreret til et andet land, og som holder kontakten gennem sociale medier, er ikke i en uægte relation til hinanden bare fordi den er online!”.

Med ovenstående konklusioner er antologien altså en nuancering af den ofte skarptskårne debat om sociale medier. Og Rikke Andreassen forklarer da også om baggrunden for antologien:

– Jeg havde blandt andet lyst til at undersøge intimitet og sociale medier, fordi debatten om sociale medier siden 2010´erne har været opdelt i to ekstremer: et dystopisk perspektiv, hvor man tænker at “verden er rent af lave”, og et utopisk, hvor man tænker at “internettet kan redde os fra alting!”

Når vi ser at “internettet ikke bare “ryster posen” og gør alting nyt, kan det måske afdramatisere debatten lidt”, afslutter Rikke Andreassen.

 

LEO Fondet vil uddele trecifret millionbeløb de kommende år

LEO Fondet, der er aktiv ejer af virksomheden Leo Pharma, er én af Danmarks største erhvervsdrivende fonde. Til trods for, at fondet har uddelt penge til forskning siden 2011, er det først for nylig, at det for alvor er kommet på landkortet. Med en ny uddelingsstrategi på plads er Leo Fondet nu klar til at

!-- post details -->

samfund

Dansk professor henter millioner fra amerikansk side

Professor på Aarhus Universitetet har fået hul igennem til amerikanske private fonde og filantroper, der både har en større risikovillighed end i Danmark og i langt højere grad fokuserer på forskningens impact i samfundet