Nyt planteforsknings-center indviet i København

I dag, torsdag, åbner den nye bygning, der skal huse Copenhagen Plant Science Centre på Frederiksberg. Bygningen indeholder nye undervisnings- og forskningsfaciliteter og kan frit benyttes af forskere og studerende fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet. Et af hovedformålene med den nye bygning er at få samlet instituttets forskere. ”Centret vil være

39 mio. kr. til humanvidenskabelig forskning

Otte forskellige projekter modtager mellem 3 og 6 millioner hver fra Velux Fonden. Der er tale om meget forskelligartede projekter. Således modtager et projekt på Medicinsk Museion i København godt 6 mio. kr. til at undersøge, hvilken betydning det har for vores opfattelse af mentale lidelser, at vi i dag har lagt større viden om

Flere EU forskningspenge indenfor rækkevidde

Horizon 2020 har indtil videre kastet godt 550 millioner euro efter dansk forskning. I denne uge offentliggjorde EU nogle af de forsknings- og innovationsemner, der kan søges støtte for indenfor de næste tre år

Årets Grundfospris går til forsker som giver vores affald værdi

Torsdag modtog Irini Angelidaki Grundfosprisen for sin forskning i teknologier, som benytter mikroorganismer til at lave nyttigt materiale ud af affald. Irini Angelidaki er forsker og professor på DTU Miljø i Institut for Vand og Miljøteknologi. Grundfosprisen på 1 milion kr. er siden 2002 blevet uddelt af Poul Due Jensens Fond til en forsker som

samfund

Nyt center skal hjælpe børn med at komme ud i naturen

Danske børn får stadigt sjældnere lov eller mulighed for at få jord under neglene i den fri natur, viser en Gallupundersøgelse fra 2012. I et forsøg på at vende udviklingen har Nordea-Fonden derfor doneret 18 mio. kr. til et nyt center, som skal få børn i alle aldre til at smide IPad ‘den og få

NOVO giver 600 mio. til unge forskere

Der tales meget om unge forskeres problemer med at få penge til deres forskning. Nu gør Novo Nordisk Fonden noget ved det. Over de næste fem år vil fonden nemlig uddele 600 millioner kr til forskere på alle karrierestadier. Målet er at sikre et generationsskifte i dansk forskning. Pengene skal især gives inden for biomedicin