penge & Navne

Novo Nordisk Fonden opretter tre nye priser

De to priser der allerede findes, suppleres af tre nye. Priserne skal gives til naturvidenskabelige forbilleder

Af - 10. januar

Fremtiden bliver båret af blandt andet viden og nysgerrighed – gerne indenfor naturvidenskab og teknologi. Med det i tankerne har Novo Nordisk Fonden oprettet de nye priser:

– Fonden har et samfundsmål, der går på at bidrage til at skabe et uddannelsessystem i verdensklasse og også støtte udviklingen af det vidensbaserede samfund. Vi har et ønske om at styrke børns og unges kreativitet og viden indenfor naturvidenskab og teknologi, så endnu flere bliver inspireret og får en interesse for naturvidenskaben. Med de nye priser håber vi, at det vil betyde en øget opmærksomhed omkring det, samtidig med at vi ønsker at anerkende pædagoger og lærere, der yder en ekstraordinær indsats – derfor har vi oprettet priserne, fortæller Christian Mostrup Scheel, der er pressechef i Novo Nordisk Fonden

Priser supplerer hidtidige

Fonden opretter to helt nye priser – blandt andet en pædagogpris, mens den hidtidige Naturfagslærerpris erstattes af to nye grundskolepriser, og Gymnasielærerprisen styrkes og udvides til at dække flere fag. Dermed opnår de en større sammenhæng, fortæller Christian Mostrup Scheel:

-Hidtil har de priser vi har haft, dækket udvalgte fag i grundskolen og gymnasiet. Med de nye priser dækker vi alle de naturvidenskabelige fag, og samtidig understøtter vi hele uddannelseskæden – også på tværs af fagene

De nye priser vil ligesom de tidligere blive uddelt til engagerede fagpersoner, der leverer inspirerende naturfaglig undervisning eller pædagogisk arbejde på højt fagligt niveau. Med de nye priser er der i alt 5 forskellige:

Novo Nordisk Fondens Naturtematiske Pædagogpris til pædagoger, der i daginstitutioner arbejder med natur og naturfænomener.

Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris til grundskolelærere i faget natur/teknologi i indskoling og mellemtrin.

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris til grundskolelærere i fagene biologi, fysik/kemi, geografi og matematik i udskoling.

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris til undervisere i biologi, kemi, bioteknologi, fysik, natur/geografi og matematik på ungdomsuddannelserne.

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen rettet mod undervisere i undervisningsfagene natur/teknologi, biologi, fysik/kemi, geografi og matematik.

Bygger på erfaring

De nye priser bliver oprettet på baggrund af den erfaring, Fonden har høstet med deres hidtidige priser:

-Vi ved priserne vækker glæde ude i miljøerne, og jeg synes, vi har set nogle rigtig gode eksempler på, hvordan pengene er blevet brugt ud i miljøerne. Og det er naturligvis nogle investeringer, vi følger, fortæller Christian Mostrup Scheel – blandt andet med henvisning til Rødkilde gymnasium

På Rødkilde gymnasium vandt Christian Gothard Rix gymnasielærerprisen i 2015. Her har både prisen og de 200.000 kroner der følger med, medvirket til en mere virkelighedsnær tilgang til videnskabelige problemstillinger, med karakter af grundforskning:

-Vi har indkøbt en avanceret PCR-maskine, der gør, at vi ikke bare kan undersøge prøver for konkrete DNA-sekvenser. Vi kan også præcist måle, hvor meget af den konkrete DNA sekvens, der er i prøven. Det betyder blandt andet, at vi kan søge efter ørreder i den lokale å uden rent faktisk at fange ørrederne. Vi kan i stedet nøjes med blot at måle på vandet,” forklarer biologilærer Christian Gothard Rix.

Man kan indstille kandidater frem til d. 31/1 her  og priserne bliver uddelt i forbindelse med Big Bang konference i den 5.-6. april i Odense.

Tags:

samfund

Professor vil have H. C. Andersen på finansloven

Der er brug for væsentlig større investeringer i Danmarks H. C. Andersen-forskning, hvis ikke vores største eventyrforfatter skal miste sin relevans. Det mener Johs. Nørregaard Frandsen, som for nylig tog sagen hele vejen til Christiansborg