politik

Danmark og Indien underskriver forskningsaftale til 15 mio. kr.

Aftalen skal fremme forskning, innovation og teknologi i de to lande

Af - 23. maj

Den nye aftale sigter mod at skabe et flere dansk-indiske samarbejder og fra Innovationsfonden er der i 2018 øremærket 15 mio. kr. til forsknings- og innovationsprojekter inden for energi og vand

Der har gennem en del år blæst kolde diplomatiske vinde fra Indien mod Danmark, som følge af at Danmark ikke vil udlevere Niels Holck til retsforfølgelse i Indien. Det sidste års tid er vindene imidlertid blevet mildere og endnu en indikator på det, er den netop indgåede samarbejdsaftale. Tirsdag underskrev uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers og hans indiske ministerkollega Harsh Vardhan en regeringsaftale, der skal gøre det nemmere for danske og indiske institutioner, myndigheder og private virksomheder at indgå konkrete samarbejder om forskning, teknologiudvikling og innovation.

Og Indien er en nation på vej frem. Landet har 3 doblet sit BNP siden år 2000, og har i dag en økonomi der målt på købekraft ligger nr. 3 i verden. Rent videnskabeligt har de længe været langt fremme indenfor fx rumforskning og antallet af videnskabelige artikler er i dag 4 gange højere end for 17 år siden. Samtidig er der i landet fokus på vedvarende energi og forreningsbekæmpelse, hvor Danmark har meget at byde på forskningsmæssigt.

Den nye aftale om samarbejde ligger dermed godt i tråd med regeringens forsknings- og innovationspolitiske strategi, hvor dansk forskning skal kunne måle sig med et globalt eliteniveau. For at nå dertil kan et boost i det internationale samarbejde være med til at udvikle og opbygge den nødvendige kapacitet.

Fra postdoc til lektor: Det er som at have 6 job

FORSKERLIV: Vi fanger Barbara Plank på vej til lufthavnen. Hun er på vej til Finland for at holde en gæsteforelæsning på universitetet i Turku. Her skal hun tale om, hvordan computere i fremtiden bliver bedre til at forstå sprog. Barbara Plank har en ph.d. i datalingvistik fra universitetet i Groningen, Holland. Efter et par postdoc-stillinger

!-- post details -->

samfund

Adjunkt på evig jagt efter fondsmidler

Neurobiolog Mikael Palner kender om nogen den usikkerhed der eksisterer ved ikke at have fast ansættelse i forskningsverdenen. Derfor bruger han meget af sin tid på at søge penge til at fortsætte sin forskning