politik

Dele af Uddannelses- og Forskningsministeriet skal udflyttes

I alt bliver 92 årsværk flyttet til Aarhus og Svendborg

Af - 17. januar

En række arbejdspladser i Uddannelses- og Forskningsministeriet flytter til Svendborg og Aarhus som led i regeringens beslutning om at udflytte statslige arbejdspladser, der skriver ministeriet selv i en pressemeddelelsen

Samlet set er det om omkring 92 årsværk der bliver flyttet fra København. Helt konkret betyder det at to kontorer flytter til Svendborg:

  • Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer i Styrelsen for Forskning og Uddannelse .
  • Bevillingsenheden i kontoret for Administration og Tilskudsøkonomi i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte

Derudover er det planen at flytte Innovationsfonden til Aarhus.

Samlet set betyder det at stort set lige mange årsværk flyttes til Aarhus og Svendborg – 46 hvert sted

Det er, ifølge pressemeddelsen, ambitionen at Internationale Uddannelsesprogrammer, Bevillingsenheden og Innovationsfonden fortsat vil være en integreret del af Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde.

Samtidig  er det ambitionen at Innovationsfondens flytning til Aarhus skal styrke det forskningsbaserede faglige miljø i Midtjylland.

Det er endnu ikke fastlagt hvordan det videre forløb i udflytningen bliver. De konkrete planer bliver meldt ud, når de er på plads.

Tags:

samfund

Sådan bliver du succesfuld forsker

Tænk nyt. Sådan lyder det enstemmigt fra Marie Pedersen og Karl Anker Jørgensen, der begge har stor succes med deres forskning og nu giver råd til de andre, der skal til at forme en karriere som forsker