samfund

Aftale om styrket forskningssamarbejde i Arktis

Ny aftale mellem Danmark og de syv andre arktiske stater, der skal styrke det internationale forskningssamarbejde blandt andet med friere bevægelighed for forskere, er netop trådt i kraft

Af - 25. maj

Research icebreaker docked to an ice floe and and a helicopter recently took off from the helideck while setting up an ice camp

Når man taler om Arktis, er det ofte i forbindelse med råstoffer eller territoriale diskussioner. Men samtidig er Arktis meget påvirket af klimaændringerne, og det er blandt andet på den baggrund, at den nye aftale er indgået i regi af Arktisk Råd, der udover Rigsfællesskabet består af Norge, Sverige, Island, Finland, USA, Canada og Rusland.

Aftalen bygger på det ”fremragende eksisterende videnskabelige samarbejde, som allerede finder sted inden for mange organisationer og initiativer”, som aftalen skriver, og den har særligt fokus på havforskning.

Lettere adgang til Arktis for forskere

Fremadrettet skal parterne bestræbe sig på at lette indrejse og udrejse fra deres respektive områder, både for forskere og udstyr, som skal bruges til forskningen, ligesom aftalen tilsiger, at man skal lette deltagernes adgang til den lokale forskningsinfrastruktur, faciliteter og logistiske tjenester som for eksempel transport.

Endelig skal den viden der kommer ud af forskningen nemmere kunne deles således at:” Parterne skal støtte fuld og åben adgang til videnskabelige metadata og skal fremme åben adgang til videnskabelige data og dataprodukter og offentliggjorte resultater med minimal tidsforsinkelse, helst online og gratis.”

Sluttelig står der i aftalen at man skal gøre brug af den lokale og traditionelle viden i Arktis, og studerende på alle niveauer gerne skal inkluderes i forskningen.

Om et år skal parterne mødes igen for at diskuterer aftalen på ny, men den skulle gerne sikre mere og bedre forskning i Arktis. Læs hele aftalen her.

samfund

Danmark sampublicerer mest med erhvervslivet

Danmark er dét land i OECD, hvor den største andel af videnskabelige publikationer er publiceret i samarbejde med erhvervslivet. Det vidner om dansk forsknings store relevans for erhvervslivet, mener både industrien og universitetsverdenen