samfund

Forskere får hjælp til datadeling

En ny skabelon gør det nemmere at lave bindende aftaler omkring rettigheder og databeskyttelse i forskningsprojekter med flere deltagere

Af - 29. august

Aftalemodel kan gøre det nemmere for forskere at sikre deres rettigheder og data i forskningssamarbejder

Når forskere indgår i et samarbejde med hinanden, er det vigtigt at overveje en række praktiske og juridiske forhold vedrørende de data, de hver især bringer med ind i projektet.

Af samme grund, har Aarhus Universitet og Det Kongelige Bibliotek i Aarhus, i forbindelse med Nationalt Forum for Forskningsdata Management, udviklet en skabelon til formålet, skriver DeiC (Danish einfrastructure Cooperation).

Den nye skabelon er et godt udgangspunkt for samarbejdsaftaler mellem forskere, da den tager højde for vigtige parametre som fx, hvordan projektets data må bruges undervejs, og når det er afsluttet.

Skabelonen er frit tilgængelig og kan benyttes af alle forskere og universitetsjurister, som måtte have glæde af den. Dog er den primært tænkt til forskning inden for samfundsfag og humaniora, da disse områder ikke har haft lignende modelaftaler, der specifikt fokuserede på databeskyttelse i forskningssamarbejder.

Desuden er kravene i EU’s databeskyttelsesforordning implementeret i aftalen i form af et afsnit om behandling af persondata.

Siden aftaleskabelonen blev udarbejdet, har den været i høring hos seks forskere, der alle oplevede et behov for en guideline på området:

– Det viste sig, at forskerne er meget bevidste om, at datasikkerhed er vigtig. Det kan være inden for persondata eller spørgsmål om rettigheder. Men de savner et sted at gå hen, når de har spørgsmål, siger Filip Kruse seniorrådgiver på Det Kongelige Bibliotek i Aarhus, der praktiserede høringen.

samfund

Horizon 2020-afløser mødes med stor optimisme

Både Dansk Industri og Rektorkollegiet er positive og lægger op til et større samspil mellem erhvervslivet og universiteterne i hjemtaget af EU-midler, på baggrund af EU-Kommissionens forslag til Horizon Europe