samfund

Samarbejde mellem virksomheder og akademia giver flere videnskabelige artikler

…men færre patenter, viser ny forskning

Af - 7. februar

Der er udbredt enighed om, at samarbejder mellem den akademiske verden og virksomheder er gode for virksomhederne og giver sorte tal på bundlinjen. Til gengæld ved man ikke nær så meget om, hvad det betyder for den videnskabelige produktivitet, fx i form af publikationer eller patenter.

Præcis det spørgsmål forsøgte britiske og amerikanske forskere at finde svar på. Og deres studie tyder på, at samarbejder mellem universiteter og virksomheder øger produktiviteten efter en opdagelse – i hvert fald i forhold til publicering:

-Forskere, der arbejder med industrien, producerer flere opfølgningspublikationer, fortæller Keyvan Vakili, fra London Business School, der er en af forskerne bag det nye studie til Nature.

Deres studie viser, at godt 1/3 flere publikationer finder vej ud af samarbejder mellem virksomheder og akademia, end uden samarbejde. Til gengæld blev der overraskende nok ansøgt om færre patenter i forbindelse med samarbejder, end blandt akademikere der arbejdede på egen hånd.

En sikkert naturlig bekymring for mange forsker, er om virksomheder i et samarbejde vil holde nyfunden viden tæt til kroppen uden at publicerer den, eller måske ligefrem undertrykke negative resultater. Eller for så vidt om den frie forskning i et samarbejde måske med fokus på profit vil blive trådt under fode. Ifølge tidligere undersøgelser kan den bekymring være velbegrundet.

Men det modsatte gør sig ifølge det nye studie altså gældende, når man undersøger antallet af publicerede artikler.

Forklaringen kan være større arbejdsdeling

Det kan naturligvis være svært at måle, hvordan samarbejder giver flere publikationer. Forskernes tilgang var derfor at lede efter forskningsgrupper, der arbejdede på at løse samme problem. Den ene gruppe med samarbejde med virksomheder og den anden uden.

I perioden fra 1996 til 2008 fandt forskerne 33 opdagelser, der var sammenlignelige. Og det var så præcis hvad de gjorde: sammenlignede grupperne der havde gjort tilsvarende opdagelser og undersøgte deres efterfølgende publiceringstal. På den måde fandt de frem til at akademia-virksomhedssamarbejder giver flere publikationer og færre patentansøgninger.

Forklaringen på fundene kan ifølge Vakili findes i en større arbejdsdeling, når der er tale om samarbejder. Mange forskere der ikke har samarbejder med virksomheder har stadig interesse i, at kommercialisere deres arbejde og bruger måske tiden på det, frem for at skrive artikler.

I virksomhedssamarbejder tager virksomhederne sig af at søge patenterne, så forskerne dermed får bedre tid til at skrive artikler.

LEO Fondet vil uddele trecifret millionbeløb de kommende år

LEO Fondet, der er aktiv ejer af virksomheden Leo Pharma, er én af Danmarks største erhvervsdrivende fonde. Til trods for, at fondet har uddelt penge til forskning siden 2011, er det først for nylig, at det for alvor er kommet på landkortet. Med en ny uddelingsstrategi på plads er Leo Fondet nu klar til at

!-- post details -->

samfund

Dansk professor henter millioner fra amerikansk side

Professor på Aarhus Universitetet har fået hul igennem til amerikanske private fonde og filantroper, der både har en større risikovillighed end i Danmark og i langt højere grad fokuserer på forskningens impact i samfundet