samfund

Forskning har stor betydning for den europæiske økonomi

International sammenslutning vil rette EU’s øjne mod universiteternes økonomiske samfundsgevinst

Af - 6. december

Euro notes and coins with mini graduation cap

Europæiske universiteter, der er medlem af the League of European Research Universities (LERU) genererede sammenlagt en værdi på 99,8 mia. euro (svarende til omkring 743 mia. kr.) i 2016.

Sådan lyder resultatet af en impact-analyse, LERU offentliggjorde for nyligt.

– Budskabet er tydeligt. Hvis man vil skabe vækst og jobs, skal man investere i forskning og universiteter, siger LERU’s generalsekretær, professor Kurt Deketelaere.

Tallene i analysen beskriver bruttoværditilvæksten (BVT), dvs. målingen af den samlede tilvækst af værdi på et begrænset område.

Hele universitetssektoren er en god forretning
Ved at udvide tallene som en fremskrivning anslår LERU, at hele sektoren (alle europæiske universiteter der bedriver forskning) genererede omkring 400 mia. euro i bruttoværditilvækst i 2016, hvilket svarer til 2,7% af den europæiske økonomis totale stigning.

Derudover anslår LERU, at hele universitetssektoren understøttede 5,1 millioner jobs på tværs af Europa, hvilket svarer til 2,2% af alle europæiske jobs.

Dermed står LERU-universiteterne, og universiteterne generelt, for en væsentlig del af den Europæiske økonomi.

Og det er netop universiteternes vigtige rolle for økonomien, LERU-sammenslutningen vil gøre opmærksom på:

– Vi bliver alle sammen nødt til at tale forskningens sag. Denne rapport giver solide og overbevisende økonomiske beviser, der understøtter vores argumenter, siger Kurt Deketelaere, i den pressemeddelelse, der præsenterer analysens resultater.

LERU håber, at tallene fra analysen vil fremme sammenslutningens budskab om vigtigheden af forskning i samfundet. Universiteternes kerneopgave er nemlig ifølge LERU at gavne samfundet.

Ved at sætte fokus på den gavn samfundet har af videnskabelig forskning, håber sammenslutningen at kunne påvirke europæisk politik. Til det formål gør de brug af analyser og konkrete forslag til politikere, universiteter m.fl.

Fra Danmark er kun Københavns Universitet repræsenteret i LERU.

Læs mere om LERU og KU’s medlemsskab