kultur

Stor tilfredshed med Big Science konference 2018

Konferencen var den første af sin slags, hvor erhvervsliv og offentlig forskning fra Europas store forskningsfaciliteter mødtes for at skabe samarbejder. Deltagerne var tilfredse.

Af - 4. april

Det var slået stort op, da der blev afholdt konference med deltagelse af Undervisning- og forskningsminister Søren Pind, EU kommissær for forskning, videnskab og innovation Carlos Moedas og ledende skikkelser fra de 12 største forskningsfaciliteter i Europa – steder som CERN, ITER og ESS. Tilsammen står de for offentlige udbud for godt 60 mia. kr. over de næste 5 år. Konferencen havde til hensigt at skabe bedre samarbejder mellem virksomheder og de store offentlige udbydere, og noget tyder på det lykkedes. I hvert fald angiver 95 % af de over 1000 deltagere, at de er godt tilfredse, fortæller evalueringen, der netop er lavet. 93% angiver de på konferencen fandt potentielle kunder eller andre partnere.

Små sten i skoen

Gennemgående er der stor tilfredshed blandt deltagerne der kom fra 29 landet – kun 1% var meget utilfredse. Størst ærgrelse udtrykker deltagerne med 1-1 møderne, hvor deltagerne kunne etablere møder direkte med andre de mente, kunne være interessante.  Imidlertid fandt de ikke altid sted som aftalt, og der var kritik af app’en, der skulle stå for det.

Flere konferencer i fremtiden

Om de gode takter fra konferencen så også udmønter sig i konkrete kontrakter må tiden vise. Står det til deltagerne på konferencen, ser de gerne tilsvarende konferencer bliver afholdt i fremtiden, hvor 98% siger de vil deltage igen – især hvis den finder sted hver andet år.