samfund

Sverige i kamp for Open Access

Kampen for at alle skal kunne læse videnskabelige artikler breder sig over Europa

Af - 23. maj

Der har gennem de sidste år været stort og stigende fokus på at gøre videnskabelige artikler tilgængelige for dem, der ofte har betalt for den, nemlig offentligheden. Det huer ikke de videnskabelige forlag som Elsevier og Springer, der skovler penge ind og har indtjeningsprocenter oppe over 30% på videnskabelige tidsskrifter. Derfor har de kæmpet bravt imod alle tiltag til at gøre forskningen bredt tilgængelig. Ligeså bravt har der været kæmpet fra offentlig side i Finland, England, Holland og senest Tyskland, hvor sammenslutninger af institutioner har stået sammen om at stille krav om at priserne skal sænkes, og videnskabeligt materiale skal gøres tilgængeligt – og med god succes.

Seneste er Sverige blevet inspireret af de succeserne fra resten af Europa, og afvist at betale hvad Elsevier forlanger, skriver Openaccess.se

Elsevier kan ikke møde kravene

Sverige har et mål om at al forskning skal være fuldt tilgængelige fra 2026, og har derfor krævet af Elsevier giver:

  • Umiddelbar adgang til alle artikler skrevet eller affilieret til den svenske organisation Bibsam, der repræsenterer den svenske forskningsverden.
  • Adgang til at læse artikler i alle Elseviers 1900 journaler
  • En holdbar løsning der leder mod fuld open access.

Den nuværende aftale der er blevet løbende fornyet gennem de sidste 20 år, udløber d. 30 juni, og spørgsmålet er, hvad Elsevier så vil gøre.

Det går fremad med open access – om end langsomt.

Selv om det går langsomt, er det på vej i den rigtige retning. En rapport der udkom i april i år med en anonym rundspørge til 28 forhandlingskonsortier fra hele Europa viste, at 11% tog open access med i deres forhandlinger, og hele 63% vil gøre det i fremtiden. Samtidig har en bred gruppe af europæiske forhandlingskonsortier på et lukket møde i Berlin aftalt af stå sammen om fælles retningslinjer for fremtidige forhandlinger med de videnskabelige forlag.

DI efterlyser en langsigtet forskningsstrategi

Danmark har brug for en ambitiøs og langsigtet forskningsstrategi, mener Mette Fjord Sørensen. ”Det er jo ét eller andet sted en Globaliseringsstrategi 2.0., vi beder om”, siger hun og giver DI’s bud på, hvad dén skal indeholde

samfund

Geografisk nærhed giver bedre forskningssamarbejde

Der er gevinster at hente, hvis virksomheder og forskere ”flytter sammen”, når de samarbejder, viser nyt studie. For eksempel en større udveksling af tavs viden og bedre adgang til netværk og forskningsfaciliteter