Tag: landbrug

EU sætter genteknologi på dagsordenen

Det meget omtalte genværktøj CRISPR bliver nu genstand for et større EU arbejde. Unionen vil afgøre om CRISPR, som kan designe planteafgrøder mere nøjagtigt og hurtigere end hidtil, skal sidestilles med GMO eller traditionelt landbrug.