Tag: paedagogik

Begavede børn har ikke helt særlige behov

Inklusion handler om at skabe lærings- og deltagelsesmuligheder for alle børn inden for rammerne af samme fællesskab – også for begavede børn. Gør det ikke?