Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Abonnement

Læs Danmarks førende forskningsmedie med over 15.000 månedlige læsere fra det offentlige og private forsknings-Danmark.

Læsere

Få indblik i det danske forskningsmiljø gennem et uafhængigt medie. Science Report formidler trends og tendenser i forskningsbranchen, og bringer jævnligt debatindlæg fra førende forskere og nøglepersoner.

Hvad tilbyder vi?

Science Report tilbyder forskningsartikler af høj kvalitet skrevet af kvalificerede journalister. Vores nyhedsbrev udkommer flere gange om ugen, og giver dig opdatering og overblik over dansk forskning. Med Science Report er det nemt at følge med i udviklingen i dansk forskning.

Lyder dette som noget for dig eller din organisation?

Vores læsere er glade

Hos Science Report er der meget høj læsertilfredshed. Af de 15.000 månedlige læsere, modtager over 2.500 af dem nyhedsbrevet fra Science Report, af disse er 92% tilfredse eller meget tilfredse med nyhedsbrevet.

Tilfredshed diagram

Vi udkommer løbende på www.sciencereport.dkFacebookLinkedIn ogTwitter og samler op i nyhedsbrevene.

Kontakt os på nedenstående og få et personligt tilbud.

Abonnement & leveringsbetingelser:

Udgivelsen
Sciencereport.dk og sider herunder udgives af ScienceReport ApS (herefter SR) og må ikke gengives uden accept og klar kildehenvisning.

Et abonnement på sciencereport.dk giver ubegrænset adgang til websitet scencereport.dk’s afgrænsede område om dansk forskning og til mediets digitale nyhedsbrev om dansk forskning. Science Report’s nyhedsbreve udgives minimum 40 uger om året digitalt og som abonnent har du adgang til websitet og arkiv også i udgivelsesfri perioder.

Abonnementet er personligt. Brugernavne, adgangskoder og artikler må ikke deles med tredjemand uden forudgående aftale.

Abonnementets løbetid
Abonnementet er fortløbende til det opsiges og faktureres årligt forud for en 12 mdr´s tegningsperiode. Abonnementet skal opsiges skriftligt til info@sciencereport.dk senest 30. dage før udløb af en gældende forudbetalt abonnementsperiode.

Abonnement kan være solgt i forbindelse med en kampagne og vil efter første abonnementsperiode følge selskabets gældende prisliste, der er tilgængelig på sciencereport.dk

Science Report forbeholder sig ret til at ændre og justere priser og gebyrer. Ved eventuelle prisstigninger kan kunden ikke opkræves ekstra betaling, under en aktiv abonnementsperiode, ligesom der ikke ydes modregning for eventuelt afmeldte brugere.

Fortrydelsesret
De kan træde tilbage fra en abonnementsaftale SR uden begrundelse senest 14 dage efter aftalen er indgået første gang.

Ændringer & udvidelser
Abonnementet gælder for tre eller flere modtagere med samme email suffix (domæne) og kan løbende udvides med flere modtagere, mod særskilt betaling i henhold til prislisten. Ønskes der udbytning af modtagere kontaktes info@sciencereport.dk med henblik på ændringer.

SR forbeholder sig ret til at ændre abonnements & leveringsbetingelser løbende, med virkning fra førstkommende tegningsperiode.

Kunden har ret til at udvide abonnementet løbende med faldende marginalomkostning pr. modtager til følge. Ved udvidelse faktureres med modregning af allerede afviklet abonnement og tegningsperiode løber 12 mdr. fra udvidelsesdato. Ved henvendelse fra medarbejdere hos kunder med et aktivt abonnement, udvides abonnementsrammen automatisk til næste trin, hvis ikke der er ledige modtagere. Abonnementsrammen følger prislisten og løber i trin fra 3,5,10,20 og 50 modtagere. Aftaler herover forhandles særskilt. Juridiske enheder og afdelinger under samme koncern kan have individuelle abonnementer.

Cookies & Persondata
Sciencereport.dk indsamler cookies med henblik på at optimere læseoplevelsen og deler hverken abonnementsdata eller brugerdata med tredjemand. Persondata opbevares og behandles efter en til hver tid gældende dansk lovgivning. Du kan læse vores opdaterede og forenklede datapolitik her.

Ansvar
Science Report overholder til enhver tid gældende dansk medielovgivning og kan ikke holdes hverken helt eller delvist ansvarlig for nogen skade mediet forvolder direkte eller indirekte i forlængelse af det redaktionelle arbejde.

Udgiver

Science Report
Vestergade 20B, 2
1456 København K
info@sciencereport.dk
Tlf. +45 2094 2073
CVR 3917 7218

Ansvh. chefredaktør: Tor Arnbjørn

Spørgsmål og klager:
Science Report
info@sciencereport.dk
Tlf. +45 2094 2073