Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Andre skriver

Danskerne har fået sundere tænder trods stadige sociale uligheder

Det går rigtig godt med tandsundheden i Danmark, konkluderer et stort studie af danskernes tandsundhed de sidste 30 år. Forskerne gør dog opmærksom på, at der stadig findes markante sociale uligheder i sundhed, når det kommer til vores mund og tænder.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Gennem de sidste 30 år har voksne danskere generelt bevaret flere naturlige tænder, der samtidig har betydning for livskvaliteten. Desuden er danskere blevet bedre til at gå til tandlægen. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

– Langt færre danskere lever i dag med tandløshed, end der gjorde i 1987, og som befolkning er vi blevet meget bedre til at gå til forebyggende tandlægebesøg. Det er det glade budskab i vores nye studie: At det i den grad går fremad med tandsundheden i Danmark, siger forskeren bag det nye studie, Poul Erik Petersen, professor emeritus på Odontologisk Institut.

Forskerne har analyseret udviklingen i tandstatus og udnyttelsen af forebyggende tandpleje i voksenbefolkningen i Danmark i en periode på 30 år.

– Syv gange mellem 1987 og 2017 har repræsentative udvalg af danskere besvaret et spørgeskema om helbred, sundhedsadfærd og baggrundsoplysninger, ligesom der er indhentet oplysninger om deres tandstatus og tandlægebesøg, oplyser seniorrådgiver Ola Ekholm, Statens Institut for Folkesundhed.

Fremgang i tandstatus
Blandt hele befolkningen er tandløsheden faldet dramatisk fra 18 til 3 procent, og det er særligt hos ældre mennesker, at man kan se denne tendens, forklarer Poul Erik Petersen.

– Fremgangen ses tydeligt hos de ældre på 65 til 74 år, hvor halvdelen var tandløse i 1987, mens den nu er den faldet til blot 6 procent. Tilsvarende kan vi se, at andelen af voksne med mindst 20 naturlige tænder er steget fra 16 til 69 procent, siger han.

– Der er mange årsager til, at tandstatus er forbedret så bemærkelsesværdigt over de sidste 30 år. En generel forbedring af levestandarden, en sundere livsstil, et fald i befolkningens tobaksforbrug, lovgivning om tandpleje, deltagelsen i den forebyggende kommunale børne- og ungdomstandpleje, styrkelsen af den tandbevarende behandling hos tandlæger og indførelsen af forebyggende voksentandpleje, og ikke mindst bedre mundhygiejnevaner med brug af fluoridholdigt tandpasta, vurderer Poul Erik Petersen.

De ældre går oftere til tandlægen
Voksne danskere går nu til tandlægen oftere end hidtil. Blandt de ældre mennesker gik kun knap hver tredje til årlige tandlægebesøg i 1987, men i 2013 var det steget til hele 79 procent.

– Til gengæld kan vi se en negativ tendens blandt de yngre voksne, hvor det årlige tandlægebesøg er faldet markant fra 88 til 61 procent i 2013. siger Poul Erik Petersen.

Konstant social ulighed
Desværre kan man også se et negativt billede af danskernes tandsundhed gennem de sidste 30 år.

– Bagsiden af medaljen er, at vi igennem alle 30 år ser en konstant social ulighed i tandsundhed – ligesom der eksisterer ulighed i sundhed generelt. Man kan blandt andet se de store forskelle i tandsundhed ud fra uddannelsesniveau, beskæftigelse, økonomisk status og etnisk herkomst, forklarer Poul Erik Petersen.

I 2017 gik 32 procent af voksne med dårlig økonomi til forebyggende tandundersøgelse. I gruppen med nogen økonomisk besvær var tallet 43 procent, imod 62 procent blandt folk uden økonomiske vanskeligheder.

Poul Erik Petersen betoner, at de nye fund understreger behovet for en socialpolitisk indsats, hvis man skal forbedre alle danskeres tandsundhed på tværs af borgernes sociale baggrund.

Læs hele studiet her.

Forsiden lige nu:


Mød Danmarks 10 mest populære forskere på sociale medier

En ny liste med Danmarks mest populære forskere på LinkedIn og Twitter er netop offentliggjort. En af dem er en ung somalisk-hollandsk forsker fra KU, der både bruger sine platforme som forsker og som aktivist.


Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.