Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Andre skriver

Novo Nordisk Fonden styrker universitetssamarbejde

Novo Nordisk Fonden har bevilget 75 mio. kr. til indkøb og etablering af højteknologisk forskningsudstyr ved tre danske universiteter. Udstyret skal styrke forskningen og skabe grundlag for ny viden og nye samarbejder.

At udføre forskning i international klasse er i stigende grad afhængig af, at forskere har adgang til ’state-of-the-art’ ressourcer som f.eks. avanceret apparatur, biobanker, forsøgsfaciliteter eller IT-værktøjer. Denne type udstyr har dog ofte et omfang og en kompleksitetsgrad, der medfører, at det ofte ikke kan finansieres, udnyttes fuldt ud eller drives og vedligeholdes af den enkelte forsker.

Novo Nordisk Fonden har derfor bevilget 75 mio. kr. til indkøb af højt avanceret og specialiseret forskningsudstyr fordelt på seks bevillinger til forskere ved hhv. Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Tre bevillinger er givet til forskere fra Aarhus Universitet: Lektor Tobias Weidner har modtaget en bevilling på 9,4 mio. kr. til infrastruktur inden for SFG-spektroskopi til bestemmelse af mikro- og nanopartiklers overfladestruktur, professor Birgit Schiøtt har modtaget en bevilling på knap 6,6 mio. kr. til en GPU-computer til simulering af komplekse biologiske systemer, og professor Jan Johannes Enghild har modtaget knap 15 mio. kr. til massespektroskopi-udstyr.

To bevillinger er givet til forskere fra Københavns Universitet: Professor Birthe B. Kragelund har modtaget en bevilling på 23,4 mio. kr. til forskningsinfrastruktur inden for NMR-spektroskopi, mens lektor Morten B. Thomsen har modtaget en bevilling på 8 mio. kr. til udstyr til karakterisering af hjerte-kar-sygdomsmodeller.

Én bevilling på 12,3 mio. kr. er givet til lektor Jonathan Brewer fra Syddansk Universitettil forskningsinfrastruktur inden for bioimaging/mikroskopi.

For alle bevillinger gælder, at forskningsinfrastrukturerne skal gøres bredt tilgængelig for forskere fra både universitetsmiljøerne og industrien.

Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Research and Innovation Grants i Novo Nordisk Fonden, siger:

– Forskningsinfrastrukturer kan skabe grundlag for nybrud i forskningen og understøtter uddannelse, rekruttering og fastholdelse af forskningstalent samt bidrager til viden- og teknologioverførsel mellem forskning og erhverv. Med disse bevillinger ønsker vi at bidrage til, at forskere kan få adgang til avanceret udstyr der kan styrke deres forskning. Forskningsinfrastrukturer hjælper desuden til at skabe nye netværk mellem forskere på tværs af discipliner.

Bevillingerne er uddelt på baggrund af ansøgninger indsendt til fonden i åben konkurrence gennem fondens støtteprogram for forskningsinfrastruktur. Det er første gang, at der uddeles støtte gennem programmet.

Igen i 2019 er det muligt at ansøge Novo Nordisk Fonden om støtte gennem programmet for forskningsinfrastruktur, der ligesom i 2018 har et bevillingsbudget på 75 mio. kr. Programmet er åbent for ansøgninger, og deadline er 7. februar.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Forbrugerne skal elske en mindre og bedre garderobe

PODCAST. Lars Riis forlod den traditionelle modebranche og har startet tøjfirmaet ELSK. I podcasten Bæredygtig Business taler Steffen Max Høgh med ham om fast fashion, og hvordan man får kunderne til at betale en højere pris for kvalitetstøj.


Frit spil for greenwashing i primetime på Danmarks Radio

SOMMERLÆSNING: DR-programmet Løvens Hule er effektiv reklameplatform. Men DR kontrollerer ikke, at iværksætternes påstande om miljø- og klimavenlige produkter holder vand. DR svigter seerne siger CSR-ekspert.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.