Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Andre skriver

Nye principper og anbefalinger om forskningsbaseret samarbejde og rådgivning

Danske Universiteter har sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet en række nye principper og anbefalinger. Principperne og anbefalingerne skal hjælpe alle parter med at forstå og udfylde deres rolle, når universiteter samarbejder med omverdenen.

Det har været helt centralt i arbejdet at sikre forskningens troværdighed og uvildighed.

Principperne kommer blandt andet som konsekvens af, at universiteterne i de senere år har udvidet og øget samarbejdet med omverdenen. De eksterne midler på universiteterne er derfor næsten fordoblet over de seneste 10 år.

Det eksterne samarbejde er værdifuldt for alle parter. Med et stigende omfang og en øget kompleksitet, er der også behov for at sætte tydelige hegnspæle, så rollefordelingen i samarbejdet fastholdes, og forskningens uvildighed bevares.

De nye principper og anbefalinger sigter på at give parterne en klar rettesnor, så de bedre kan forstå og fastholde egne roller og ansvarsområder igennem et forskningssamarbejde eller i en situation, hvor universitetsansatte forskere yder rådgivning til eksterne parter.

Læs også udtalelserne af formanden for udvalget bag principperne og rektor for Københavns Universitet – Henrik C. Wegener – og og Uddannelses- og forskningsminister – Ane Halsboe-Jørgensen – udtalelser her.

Forsiden lige nu:


Aarhus Universitet åbner et center for plastikforskning

Verdenshavene fyldes med plastik, og det globale samfund kan ikke følge med produktionen og nedbryde den store mængde, der produceres hvert år. Det vil Aarhus Universitet og professor Daniel Otzen nu gøre noget ved.PET har skruet markant op for indsatsen

Den stigende spionagetrussel mod dansk forskning udfordrer både PET og den danske forskningsverden. Derfor har PET skruet op for indsatsen på området, forklarer Anders Henriksen, chef for kontraspionage hos PET.


Seneste artikler:


SDU udpeger ny dekan

– Han har alle forudsætninger for at styrke Det Samfundsvidenskabelige Fakultet yderligere, siger SDU-rektor om ny dekan.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.