Author Archives for Jakob Skovgaard-Petersen, professor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet