Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Debat

Husk fordelene ved Nordisk forskningssamarbejde

Tænk fx på hvor meget sundhedsdata fra 27 mio. indbyggere kan bruges til, skriver direktør

I disse dage samles nordiske parlamentarikere til den årlige hovedsession i Nordisk råd. I år mødes de i Oslo, og det bliver en uge, hvor nordisk samarbejde, nordisk kultur og betydningen af det nordiske fællesskab fremhæves og hyldes.

Et af de områder, hvor det nordiske samarbejde fungerer bedst og er mest udbredt, er forskningssamarbejdet. Norden har sin egen institution, NordForsk, som har til opgave at støtte nordisk forskningssamarbejde. I nært samarbejde med forskningsrådene i de nordiske lande udvælger vi satsningsområder og tildeler forskningsmidler. Årligt tildeler vi ca. 250 millioner kr. til nordiske fællesprojekter.

Når vi udvælger satsningsområder, lægger vi stor vægt på, at forskningen skal give en identificerbar, nordisk merværdi. Vi ser på to slags merværdi. Merværdi, som skabes, fordi forskningen foregår i Norden, og merværdi, som skabes, fordi den kun kan opnås igennem nordisk samarbejde.

Aspekter i den første kategori er opbygning af kritisk masse, omkostningseffektivitet, deling af data/infrastruktur/ressourcer, opbygning af netværk og kompetenceudvikling. Udviklingen af nye produkter og processer, der kan lede til patenter og innovation både i privat og offentlig sektor, er en anden, forventet effekt, som vurderes under den første kategori. Forskning, der kan danne grundlag for udformning af politik, øget bevidsthed om Norden og nordisk samarbejde er også vigtig.

Merværdi, som opnås ved at bygge på specifikke nordiske styrker og ved at adressere specifikke, nordiske samfundsudfordringer, tilhører næste kategori. Dette omfatter forskning, hvis formål er at studere unikke natur-, geografi eller sociale fænomener i Norden eller at benytte data eller samlinger, som kun findes i de nordiske lande.

For eksempel har de nordiske lande meget gode sundhedsdata og andre informationer om indbyggerne. Hver for sig har de nordiske lande relativt få indbyggere, og ved mange sygdomme har man for få tilfælde i hvert land til at kunne udføre god forskning. Til sammen er vi 27 millioner i Norden, og ved at samle data fra flere lande får vi et bedre grundlag for at gennemføre god forskning til indbyggernes bedste.

Forskning, som bruger sundhedsdata fra flere lande, bidrager til at forbedre folks sundhed på flere måder. Denne type forskning er vigtig for udvikling af nye mediciner, bedre diagnostiske metoder og bedre sundheds- og velfærdstjenester.

Indsamling og brug af data fra flere lande i samme studie giver en række tekniske, etiske og juridiske udfordringer. Dette er noget, som optager de nordiske parlamentarikere. Jeg er glad for, at de under årets session i Nordisk råd vil diskutere, hvordan man fra myndighedernes side kan nedbryde forhindringerne for det nordiske forskningssamarbejde omkring sundhedsdata og samtidig ivaretage etiske principper og indbyggernes integritet og privatliv på en god måde.

Arne Flåøyen, direktør hos NordForsk

Forsiden lige nu:

Ny aftale: Den nationale rumkonference skal afholdes på SDU, AU og AAU

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil de næste tre år holde sin årlige nationale rumkonference i samarbejde med SDU, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Første konference bliver afholdt på SDU i 2023 og vil få fokus på tværfaglighed i rumforskningen og vækstlaget i den danske rumindustri.

Værsgo, politikere: Her er forskningsverdens ønskeliste

Science Reports valgserie har afsøgt forskningsverdens udfordringer og ønsker til det kommende rul af politikere. Enden er nået, og nu lander hermed den samlede ønskeliste med de fem største ønsker til at sikre forskningen nu og i fremtiden.

Seneste artikler:

Da mennesket tæmmede sig selv, fik evolutionen et andet fortegn

Den antropologiske selvtæmningstese bliver udfoldet og tryktestet i en ny bog af videnskabsformidler Thomas Thaulov Raab. Han mener, at det er på tide, at der kommer en tværfaglig historie om, hvordan mennesket tæmmede sig selv.

Kæmpestor tilslutning til ny Science Festival for de alleryngste

En ny lillesøster til den landsdækkende Naturvidenskabsfestival ser ud til at få en flyvende start. Flere end 600 dagtilbud over hele Danmark er i denne uge i gang med deres første Mikro Science Festival fyldt med leg og små eksperimenter.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.