Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Debat

Universiteters iværksættermission runder 1000 nye virksomheder på ét år

Danske Universiteters arbejdsgruppe deler de første målinger af impacten fra universiteternes forskning og innovation. Resultaterne for iværksætteri afslører en række gevinster.

Danske Universiteter tager nye skridt for at at sætte tal på, hvordan vi i fællesskab skaber værdi for samfundet. Foto: Søren Kjeldgaard.

Af Danske Universiteters arbejdsgruppe (se medlemmer i faktaboksen)

Universiteterne i Danmark er ikke kun steder, hvor studerende får en uddannelse og forskere skaber ny viden. Universiteterne er også en essentiel kilde til innovation og iværksætteri i samfund og erhvervsliv.

Universiteterne er lokomotiver for samarbejde og myndighedsbetjening, og vi giver mangfoldige bidrag til den offentlige debat og demokratiske samtale.

I Danske Universiteter arbejder vi på at blive bedre til at dokumentere og måle vores succes på disse områder. Vi har taget nye skridt i retning af at sætte tal på, hvordan vi i fællesskab skaber værdi for samfundet.

Kort fortalt: En arbejdsgruppe for impact

Arbejdsgruppen er nedsat af Innovationspolitisk Udvalg hos Danske Universiteter med det formål at identificere og indsamle data, som kan dokumentere universiteternes samfundsimpact og supplere de meget smalle og IP fokuserede data, som allerede indsamles i kommercialiseringsstatistikken.

Den data favner kun en meget lille del af universiteternes berøring og impact på samfundet. De danske universiteter vil derfor gennem arbejdsgruppen dokumentere den værdi universiteterne tilfører samfundet ved at favne både de natur– og sundhedsvidenskabelige, tekniske, humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsfelter, og den måde de bidrager til samfundet med deres forskning og viden.

Målet er at gruppens arbejde i løbet af de kommende år kan være med til at skabe et mere retvisende billede af de mange måder universiteterne og deres medarbejdere bidrager til samfundet.

Gruppen ledes af Lone Ryg Olsen, erhvervsdirektør fra AU, og har derudover et medlem fra hvert universitet:

  • KU Trine Winterø, Dekan for innovation og eksterne relationer (SUND)
  • AU Bettina Dencker Hansen, chefkonsulent erhverv og innovation
  • SDU Susan Christina Nøttrup, projektkoordinator
  • RUC Allan Grønbæk, leder af RUC eksterne samarbejder
  • AAU Peter Rasmussen, Head of Technology Transfer Office
  • DTU Jan Moltzen, chef for partnerskaber
  • CBS Jane Finnerup Johnsen, Head of research support
  • ITU Peter Ibsen, Senior Collaboration Manager

Kilde: Danske Universiteter.

At måle universiteterne impact via forskning og innovation på samfund og erhvervsliv er en stor og kompleks opgave, for det handler i sin bredeste forstand om, hvordan al den viden, der er på universiteterne, bruges af vores omgivelser.

De målemetoder, universiteterne har brugt hidtil, har kun dækket en ganske lille del af den samlede indsats fra universiteterne, og vi ønsker at favne bredere. Det arbejde er vi nu begyndt at se de første resultater af.

Lovende takter

Vi har i den første dataindsamling særligt fokuseret på iværksætteri, og resultaterne ser lovende ud, selvom vores indsamlingsmetoder og datakvalitet fortsat er under udvikling. Målt alene på startup-virksomheder, søsat af studerende, viser vores indsamling, at de danske universiteter tilsammen har bidraget med næsten 1.000 nye virksomheder alene i 2022.

1000 nye virksomheder i 2022 er kun begyndelsen.

Impactgruppen, Danske Universiteter

Det er et opløftende resultat, fordi de universitetsbaserede virksomheder har vist sig at være en stærk drivkraft for den danske økonomi. I 2019 alene bidrog de med en samlet omsætning på intet mindre end 12,6 mia. kr. og beskæftigede mere end 9.300 dygtige medarbejdere på fuldtid. Det viser en undersøgelse fra IRIS Group, der også afslørede, at de vidensbaserede virksomheder vokser hurtigere og skaber flere jobmuligheder end den gennemsnitlige danske iværksættervirksomhed

Læs også: Ny magtudredning skal undersøge demokratiets kapløb med tiden

Vores arbejdsgruppe har også målt forskningsprojekter og samarbejder med erhvervslivet. Her har mindst 2500 eksterne partnere haft et konkret samarbejde med et dansk universitet sidste år. Via samarbejdet åbnede virksomhederne dørene til den nyeste forskning og ekspertviden fra landets førende forskere.

Ifølge en ny undersøgelse fra Dansk Center For Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet, der vurderede universitetets egne forskningssamarbejder, var dette partnerskab en klar forretningsmæssig gevinst for størstedelen af de 400 adspurgte erhvervsaktører. Flertallet af deltagerne i undersøgelsen erklærede, at deres virksomheders innovationsevne var blevet styrket gennem samarbejdet med universitetet.

Meningsfulde målinger

Universiteterne i Danmark har gennem de senere år arbejdet stadig mere retning af at fremme nyskabelse i samfundet og at styrke samarbejder med erhvervslivet og de offentlige institutioner, og vi har arbejdet målrettet med støtte og rådgivning til entreprenante studerende og forskere.

Nu er universiteterne for alvor gået i gang med at måle denne indsats på en måde, der er meningsfuld og relevant for både os selv og vores omverden.

Det gør vi ikke mindst for at blive dygtigere. Der er et kæmpe potentiale for samfundet i universiteternes store vidensreserve, og det potentiale skal universiteterne være verdensmestre i at udfolde.

1000 nye virksomheder i 2022 er kun begyndelsen.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.