Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forside

100 mio. kr. til forskning i kræft og diabetes

Novo Nordisk Fonden har bevilget pengene til udvikling af behandlingsmetoder af diabetes

Novo Nordisk Fonden støtter stamcelleforskning på KU med henblik på at udvikle nye behandlingsmetoder til kræft og diabetes

Bevillingen går til udvikling af stamcelleforskning ved Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Biology, DanStem ved Københavns Universitet, skriver fonden i en pressemeddelelse.

Ambitionen er, at centerets forskningsresultater skal videreudvikles til konkrete behandlingsmuligheder for særlige typer af leukæmi og diabetes.

Pengene går til et forskningsprogram (Programme for Translational Hematology), der har til formål teste nye lægemidler, som kan få afgørende betydning for behandling af hæmatologiske sygdomme.

Professor ved DanStem og Biotech Research & Innovation Center (BRIC), Kristian Helin, er leder af det nye program og taknemmelig for bidraget:

– Vi vil gerne takke Novo Nordisk Fonden for denne støtte, der vil styrke samspillet mellem grundforskning og klinisk forskning og forhåbentlig føre til udvikling af ny behandling mod AML og MDS, siger han.

Centeret vil desuden bruge 32 mio. kr. fra det hidtidige budget til at udvikle nye metoder til bekæmpelse af diabetes.

Direktøren for centeret, Henrik Semb, understreger, at de nye tiltag vil sikre, at DanStems forskning løbende omsættes til konkrete behandlingsløsninger.

– Dette anerkender, at vores grundforskning kan omsættes til klinisk anvendelse inden for kræft og diabetes. Den nye bevilling og omfordelingen af ressourcer til translationel forskning vil styrke vores indsats for gennem prækliniske og fremtidige kliniske forsøg at udvikle nye behandlinger og kure mod hæmatologiske kræftformer og type 1 diabetes, siger han.

Det er ikke første gang, Novo Nordisk Fonden tilgodeser DanStem med en gavmild donation. I 2015 fik centeret 235 mio. kr. til at bistå grundforskningen i stamceller.

Ifølge Dagnia Looms, Head of Strategic Awards i Novo Nordisk Fonden, er der en klar hensigt med den seneste bevilling:

– Novo Nordisk Fondens vision er at forbedre menneskers helbred og velfærd. Med denne bevilling ønsker vi at bidrage til at bringe lovende forskningsresultater tættere på klinisk anvendelse og samtidig styrke Danmarks position internationalt inden for dette vigtige forskningsområde. Det endelige mål er at forbedre behandlingen af patienterne, siger hun.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.