Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Forside

Bæredygtighed: Der skal være penge i skidtet

POLITIK: Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi har afleveret sine 27 anbefalinger.

Ikke nok med, at det er godt for miljøet, at hele produktionsapparatet omstilles til et mere bæredygtigt, så er der også god økonomi i det. Således er målsætningen for de 27 anbefalinger, at, – dansk erhvervsliv i 2030 har en global førerposition indenfor udvikling, implementering og eksport af cirkulære løsninger, som det fremgår af rapporten.

Cirkulær økonomi fokuserer i stedet på genanvendelse af ressourcer, for mange af jordens råstoffer vil inden for en overskuelig årrække blive en mangelvare.

For nuværende er den grove beskrivelse af verdensøkonomien lineær. Det vil sige, at man udvinder råstoffer, producerer nogle varer, som forbrugeren til sidst smider væk. Cirkulær økonomi fokuserer i stedet på genanvendelse af ressourcer, for mange af jordens råstoffer vil inden for en overskuelig årrække blive en mangelvare.

Omstillingen fra lineær til cirkulær økonomi kræver også forskning. Derfor anbefaler udvalget, at der afsættes flere midler specifikt rettet mod at udvikle nye, smarte løsninger i f.eks. håndtering og genanvendelse af affald. Pengene skal bl.a. uddeles af Innovationsfonden.

Eksempler på smarte idéer
Innovationsfonden har allerede programmer, som støtter forskning i smart genanvendelse af materialer og affald.

F.eks. går et af projekterne ud på at gøre Danmark mere uafhængigt af import af fosfor. Dette skal ske ved at genanvende den fosfor, der allerede findes i spildevandet.

Fosfor er altafgørende for landbruget, hvor det indgår som en vital del af den gødning, der bliver brugt. Hvert år importerer Danmark cirka 50.000 tons af stoffet, og målet er, at denne mængde tal reduceres til 40.000 tons. 

I et andet projekt samarbejder Vestas, en Vestas-materialeleverandør, Aarhus Universitet og Teknologisk Institut om at udvikle nye genanvendelige materialer til produktion af vindmøllevinger. Netop vindmøllevingernes materiale udgør forhindringen for, at hele vindmøllen kan genanvendes. 

Politiske forhandlinger i vente
FN vedtog for nylig 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og det er også i den kontekst, man skal se anbefalingerne fra regeringens rådgivende udvalg.

Bag udvalgets rapport står flere personer fra dansk erhvervsliv, herunder direktør for GoMore, Matias Møl Dalsgaard, og direktør for Danish Crown, Jais Valeur. Og formand for regeringens advisory board var bestyrelsesformand for Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher.

– Vi synes selv, det har været en smuk proces. Fra starten har det været en prioritet at få så mange bidragsydere med, som overhovedet muligt. For det første, fordi det giver et bedre produkt, men også fordi det giver rapportens anbefalinger en længere levetid. Siger sekretariatschef i Carlsbergfondet, Peter Thostrup.

Rapporten nævner ikke noget specifikt beløb på de ekstra midler, som forskningen skal tilføres. Det fremgår heller ikke, om de flere penge skal tages fra allerede eksisterende programmer, eller om der skal tilføres ekstra penge.

Alt sammen må bero til de politiske forhandlinger, som der lægges op til efter, at udvalget har præsenteret sin rapport den 21. juni, men allerede nu har Brian Mikkelsen tilkendegivet at han ser positivt på rapportens konklusioner.

Ved præsentationen vil Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen være til stede samt Flemming Besenbacher, DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri og Landbrug & Fødevarer for at drøfte anbefalingerne.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.