Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Forside

Novo Nordisk Fonden vil udbetale 5 mia. kr. om året

Over de kommende fem år vil fonden firedoble sine årlige udbetalinger og favne bredere

En af dansk forsknings vigtigste private bidragsydere kommer til at spille en endnu større rolle. Over de kommende fem år vil Novo Nordisk Fonden gradvist øge sin årlige støtte til forskning og udvikling, der er til gavn for samfundet.

– Ambitionen er at kunne nå et udbetalingsniveau på 5 mia. kr. i 2023, hvilket vil være en firedobling i forhold 2017 niveauet på 1,3 mia. kr., siger Sten Scheibye, bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Siden 2010 har fonden uddelt mere end 16 milliarder kroner. Da nogle bevillinger strækker sig over flere år, udbetales et støttebeløb ikke altid på én gang, men løbende over de år, bevillingen strækker sig. Det er derfor selve udbetalingsniveauet, altså de årlige udbetalinger, fonden nu vil firedoble.

To nye fokusområder

Sundhedsvidenskab har historisk set været Novo Nordisk Fondens største støtteområde, og det bliver der ikke ændret på fremadrettet. Men med et øget udbetalingsniveau ønsker fonden også favne bredere. Ud over at styrke og øge støtten til de områder, Novo Nordisk Fonden allerede er i berøring med, er ambitionen også at blive aktiv på en række andre områder.

Et nyt fokusområde bliver at støtte udvikling af en mere bæredygtig verden via life-science-forskning.

– Bæredygtighed er en kolossal udfordring for hele verden. Vi har som mål at støtte life-science-forskning samt udvikling af nye produkter og løsninger, som kan forbedre bæredygtigheden i samfundet og bidrage til at reducere vores påvirkning af miljøet, siger Lars Rebien Sørensen, næstformand i Novo Nordisk Fonden indtil den 1. juli 2018, hvorefter han afløser Sten Scheibye som formand.

Et andet nyt fokusområde bliver at støtte teknisk- og naturvidenskabelig forskning inden for blandt andet kemi, fysik og computerteknologi, som spiller en stadig større rolle i udvikling af nye løsninger.

– Vi kan se, at mange af de store gennembrud finder sted i grænselandet mellem forskellige fagfelter. Ved at støtte interdisciplinær forskning tror vi, at der kan skabes bedre muligheder for helt nye videnskabelige opdagelser, siger Lars Rebien Sørensen.

Derudover vil fonden øge sit fokus på blandt andet uddannelse, innovation, behandling og forebyggelse af diabetes samt humanitære og sociale formål.

Stigningen i Novo Nordisk Fondens udbetalinger sker efter, at fonden også i de seneste år har øget sin støtte til samfundet markant. For ti år siden udbetalte fonden 181 mio. kr. i støtte. I 2017 var udbetalingerne vokset til 1,3 mia. kr.

– Novo Nordisk Fonden har mulighed for at bidrage positivt til samfundsudviklingen i de kommende år. Det er et også et stort ansvar. Vores vigtigste opgave er at støtte de bedste projekter med den højeste kvalitet. Derigennem ønsker vi at bidrage til skabelse af ny viden, nye ideer og nye løsninger til gavn for mennesker og samfundet, siger Birgitte Nauntofte, CEO i Novo Nordisk Fonden.


Novo Nordisk Fondens seks støtteområder er:

Biomedicinsk og sundhedsvidenskabelig forskning og anvendelse

Novo Nordisk Fonden ønsker at muliggøre sundere og bedre liv for mennesker ved at støtte forskning, der fremmer viden om sundhed og sygdom og anvendes til at løse sundhedsudfordringer og udvikle sundhedsvæsnet.

Life-science-forskning for bæredygtig udvikling og anvendelse i industrien

I lyset af de stigende globale miljømæssige udfordringer ønsker fonden at agere for og inspirere til udvikling af en mere bæredygtig verden ved at støtte life-science-forskning, der kan omsættes til løsninger til gavn for mennesker og miljøet.

Patientcentreret, forskningsbaseret behandling

Gennem en forskningsbaseret tilgang vil Novo Nordisk Fonden bidrage til at gøre Danmark globalt førende inden for patientcentreret behandling af diabetes. Fondens prioritet er at fremme alle aspekter af diabetesbehandling i Danmark i løbet af hele patientens levetid gennem etableringen af Steno Diabetes Centre.

Naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forskning og interdisciplinaritet

Novo Nordisk Fonden vil støtte interdisciplinaritet og katalysere teknisk og naturvidenskabelig forsk­ning med potentiale for at understøtte udvikling inden for sundhed eller bæredygtighed. 

Uddannelse, formidling og innovation

Fonden vil støtte den naturvidenska­belig almendannelse og styrke kompetencer og engagement inden for naturvidenskab og teknologi blandt børn og unge og i befolkningen generelt. Inden for innovation vil fonden fremme biovidenska­belige økosystemer, der omsætter videnskabelige opdagelser til produkter og løsninger og driver vækst til gavn for mennesker.

Sociale, humanitære og udviklingsindsatser

Fonden vil medvirke til at forbedre livskvalitet og livsmuligheder for udsatte børn og unge gennem ud­dannelse, udvikling af kompetencer samt andre indsatser. På det humanitære område vil fonden desuden støtte sundhedsindsatser rettet mod udsatte børn og unge samt akutte humanitære indsatser.

 

FAKTABOKS:

Novo Nordisk Fonden – udbetalte støttebeløb de seneste ti år (mio. kr.)

2008:             181
2009:             257
2010:             265
2011:             448
2012:             495
2013:             792
2014:             733
2015:             875
2016:             1.134
2017:             1.308

Forsiden lige nu:

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.

Seneste artikler:

Robothænder med følelser

Jakob Dideriksen fra Aalborg Universitet har med en støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøgt, om man kan skabe robotarme, som kan imitere nervesystemet i vores hænder og arme. Det kan vi godt. Men der er stadig lang vej endnu. 

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.