Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forside

RUC’er bliver ny formand for nordisk fagligt selskab for statskundskab

Lektor Flemming Juul Christiansen fra RUC er blevet valgt som formand for NoPSA

Flemming Juul Christiansen er ny formand for NoPSA.

NoPSA er et fagligt fællesskab mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som arbejder for at sætte fokus på statskundskab som videnskabelig disciplin og støtte op omkring et nordisk samarbejde mellem forskerne inden for feltet.

På NoPSA’ kongres i Odense i august blev det besluttet, at Flemming Juul Christiansen skal besidde formandsposten frem til 2020, mens adjunkt Tina Øllgaard Bentzen er blevet valgt til sekretær. De er begge ansat ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet.

Den nye formand, som i den foregående periode var almindeligt medlem af NoPSA-boardet, finder det nordiske samarbejde vigtigt for forskningsfeltet:

– De nordiske lande har fortsat meget til fælles, som gør det relevant at samarbejde forskningsmæssigt. Der er en stigende opmærksomhed om de nordiske landes politik og kultur både internt i Norden og internationalt, siger han.

Sammen med resten af boardet, skal han varetage NoPSA’s hovedopgaver, som er at udgive tidsskriftet Scandinavian Political Studies, bakke op om nordiske kandidater til styrelsesposter i europæisk og international kontekst samt at planlægge den næste kongres, som finder sted i Reykjavik i 2020.

Læs mere om Flemming Juul Christiansens forskningsaktiviteter og publikationer her.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.