Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forside

Samarbejde mellem universitet og erhvervsliv er godt købmandsskab

Virksomheder der samarbejder med forskningsinstitutioner får en stigning i produktivitet

Samarbejde giver sorte bundtal

En rapport bestilt af Aalborg universitet og udført af Iris group, viser at virksomheder, der gennem de sidste 8 år har samarbejdet med universitet, har haft en vækst i produktivitet på 12,5 procent mere end sammenlignelige virksomheder uden et samarbejde.

I kroner og ører beløber det sig i perioden 2005-2013 til godt 2 mia. kroner om året for de undersøgte virksomheder. Det er især de små og mellemstore virksomheder, der nyder godt af samarbejdet, hvor godt 70% af angiver at samarbejdet fører til nye produkter, mens ca. ligeså mange mener, det fører til en forbedring af eksisterende produkter.

Gevinsten kommer dog ikke lige med det samme – der går i snit 2 år før samarbejdet giver sig udslag i nye produkter, hvilket skyldes det tager tid at omsætte ny viden til nye produkter og bringe dem på markedet. Men allerede fra 3. år oplever samarbejdende virksomheder en produktivitetsvækst, der er højere end ikke-samarbejdende virksomheder.

Rapporten ser også på offentlige virksomheder, hvor der indgås 400-500 samarbejdsaftaler om året med Aalborg universitet. Næsten 90 procent af de offentlige samarbejdspartnere mener, at de i høj eller nogen grad har fået tilført ny inspiration og faglige kompetencer.

Rapporten her er bestilt af Aalborg universitet, men et litteraturstudie fra tænketanken DEA fra september 2016 viser samme tendens til øget innovation og bedre bundlinie hos virksomheder, der samarbejder med forskningsinstitutioner.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.