Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forside

SDU åbner eScience Center

SDU åbner et nyt center, som bl.a. skal udvikle universitetets eScience infrastrukturer

Til Venstre: Centerkoordinator Wendy Alexandra Engelbert. Til højre: Centerleder, Professor MSO Claudio Pica.

Indsamling, lagring og analyse af digitale data er essentielt for forskning i nutiden, da der er et stigende behov for at benytte digitale metoder til at generere viden fra data. “eScience” er udtryk for videnskabelige arbejdsmetoder, hvor computeren spiller en central rolle.

Metoderne involverer brugen af e-infrastrukturer og behandling af data gennem computerberegninger, modeller og visualisering.

Tidligere har eScince hovedsageligt været anvendt inden for det naturvidenskabelige felt, men det er ved at sprede sig til flere fagområder, da potentialet for at opnå banebrydende forskningsresultater er stort med eScience. SDU eScience Center er en kompetence- og forskningsbaseret organisation og kommer til at stå til rådighed for alle universitetets fakulteter. Centret skal ledes af Professor MSO Claudio Pica.

Centerkoordinator, Wendy Alexandra Engelberts mener, at initiativet vil imødekomme udviklingen inden for eScience:

– Forskere er i stigende grad afhængige af computere til dataopsamling, dataanalyse og datavisualisering samt simuleringer. På tværs af alle fagområder kan vi se, at mængden af forskningsdata stiger eksponentielt. Ikke kun inden for de mere traditionelle naturvidenskabelige fagområder, som fx partikelfysik og bioinformatik, men også inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige discipliner. Vores forskere bliver også i stigende grad udfordret med nationale og internationale krav om Data Management og Open Science. Vi kan se, at det er væsentligt at have en stærk og solid organisation, der kan imødekomme den stigende vigtighed af Computing and Storage i fremtiden, siger hun til Science Report.

Tre kerneopgaver
Ifølge Wendy Alexandra Engelberts, er centret funderet på tre ben:

  • Som centrum for eScience infrastruktur og udvikling vil Centeret understøtte digitalt forbedret forskning gennem effektiv udnyttelse af data, modellering og beregning, software og fælles hardware.
  • Som eScience kompetenceforum og supportcenter for hele universitetet og for forskningssamarbejdspartnere (fx Odense Universitetshospital) vil Centeret være et virtuelt forum, hvori det er muligt at forbinde discipliner og eScience metoder med henblik på at styrke forskning og samarbejde.
  • Som eScience træningscenter vil Centeret bidrage til at uddanne en ny generation af forskere, som får indgående kendskab til eksisterende og fremtidig digital teknologi og i den sammenhæng at organisere seminarer, workshops og kurser på alle niveauer ud fra de behov, som forskellige brugergrupper eller fakulteter på SDU har, forklarer hun.

Og SDU er ikke de eneste, der har skærpet opmærksomheden på eScience, tilføjer Wendy Alexandra Engelberts og fortæller, at de har et tæt samarbejde med blandt andet Aalborg og Aarhus Universitet. Centrets åbenhed og fokus på at samarbejde om at dele viden på tværs, vil også komme erhvervslivet til gode:

– Centret vil også tilbyde eksterne partnere, såsom virksomheder, services på SDU eScience infrastrukturen. Med en supercomputer, som ABACUS 2.0, kan virksomhedens konkurrenceevne tage kvanteskridt på imponerende kort tid og medvirke til, at Denmark forbliver konkurrencedygtig og bidrager til grænseoverskridende forskning, slutter Wendy Alexandra Engelberts.

Foruden ledelsen, består SDU eScience Center af seks tekniske administratorer og en styregruppe med syv medlemmer. Læs mere her.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.