Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Forside

Store optag på universiteter kan give ringere undervisning

Ny undersøgelse viser, at hver 3. underviser har følt sig nødsaget til at sænke niveauet

Undervisere på videregående uddannelser, mener de øgede optag har givet dårligere undervisning

Antallet af optagne på de lange videregående uddannelser er de sidste 5 år steget med over 6000. Hver gang tallene stiger, bliver det udråbt som en triumf. For Danmark har brug for uddannet arbejdskraft. Spørgsmålet er så bare, om det er det, vi får.

Ifølge en rundspørge som magisterforeningen har lavet med knap 800 undervisere på videregående uddannelser, svarer knap 2/3 dele, at det øgede antal studerende har resulteret i, at flere ikke har det nødvendige faglige niveau. Godt 1/3 af underviserne har følt sig nødsaget til at sænke niveauet i deres undervisning.

Dermed peger undersøgelsen på et problem, som ifølge administrerende direktør i Tænketanken DEA, Stina Vrang Elias, bør tages ganske alvorligt:

– Det nytter jo ikke noget, at vi knækker ryggen på unge, der fra starten af ikke burde være på universitetet, eller hvis undervisere må sænke det faglige niveau for at være i øjenhøjde med de studerende

Mange fag på universiteterne har ikke nogen adgangsbegrænsninger, og selv om universiteterne forsøger at stille krav, er der ikke altid ansøgere nok til at det er muligt. Som det fx gør sig gældende på Aalborg universitet. I 2015 bekendtgjorde de, at der ville komme adgangsbegrænsninger på bacheloruddannelserne, men de er endnu ikke indført over hele linjen, da der er for få ansøgere, som Lone Vestergaard, der er studiechef på AAU siger til Magisterbladet

– Den adgangkvotient, der bliver lagt, i forhold til hvem der kommer ind, er jo – det må man bare erkende – et spørgsmål om ansøgere.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Når køn bliver en (lille) forskningsfordel

Er det en fordel at være kvindelig forsker i mandsdominerede moskemiljøer? Ja, det kan det være, og måske har kvindelige forskere også mere blik for køn i deres forskning, antyder islamforsker Lene Kühle i dette indlæg.

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.