AC-medarbejder til AAU Megaprojekter

Ansøgningsfrist: 16. September 2019. By: Aalborg

Ved Det Tekniske Fakultet for IT & Design (TECH) på Aalborg Universitet søger vi en engageret AC-medarbejder med interesse for og kompetencer inden for uddannelse og bæredygtig udvikling. Stillingen er en 2-årig fuldtidsstilling til besættelse 1. november 2019 eller snarest derefter. Arbejdspladsen vil være på campus i Aalborg.

Stillingsbeskrivelse
Du får en central rolle som projektleder for succesfuld implementering af AAU Megaprojekter, som er et af Aalborg Universitets nyeste initiativer inden for den problembaserede læringsmodel (PBL-modellen). De studerende vil i deres projektarbejde under AAU Megaprojekter arbejde på tværs af fag i løsningen af store samfundsudfordringer med at sikre en bæredygtig udvikling. Du vil i den henseende komme til at være i tæt kontakt og løbende dialog med studerende, undervisere/forskere og ledelsen på AAU, samt med eksterne interessenter, f.eks. virksomheder, kommuner, offentlige og private organisationer og andre universiteter, herunder også udenlandske universiteter.

Du bliver ansvarlig for, i samarbejde med decentrale faglige koordinatorer, at realisere igangværende og nye megaprojekter på Det Tekniske Fakultet for IT og Design (TECH). Ambitionen er, at megaprojekterne skal have en bred forankring på AAU, hvilket betyder, at der skal opbygges nye processer omkring institutternes involvering, så der sikres en bred faglig deltagelse. Dette er en forudsætning for at bidrage til AAU’s arbejde med FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte:

 • Overordnet administrativ projektledelse for AAU Megaprojekter:
  Porteføljestyring
  Koordinering
  Planlægning
  Intern og ekstern styring (organisering)
 • Kommunikation:
  Målgruppe- og modtagerorienteret kommunikation
  Videreudvikling og vedligeholdelse af website og studenterrettet kommunikationsplatform
  SoMe management
  Udarbejdelse af diverse promoveringsmaterialer
 • Evaluering:
  Design af evalueringsprocesser
  Formidling og overdragelse af resultater til en bred kreds af interessenter
 • Planlægning og gennemførelse af arrangementer og konferencer for præsentation og “overlevering” af projektresultater

Vi søger en kollega, som:

 • har en relevant kandidatuddannelse
 • har nogle års erfaring med sekretariatsarbejde eller sagsbehandling i en større politisk ledet organisation eller virksomhed.
 • er en dygtig projektleder med erfaring fra et uddannelses- og/eller forskningsmiljø
 • har erfaring med strategisk kommunikation
 • har stærke akademiske kompetencer, herunder tilgår du opgaverne analytisk og metodisk
 • er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt; både på dansk og engelsk.

For at løse opgaverne vil det være et stort plus, hvis du:

 • har kendskab til uddannelsesområdet og AAU’s PBL-model
 • har en god forståelse for strategier, implementering af strategiske tiltag og har politisk og organisatorisk tæft
 • er vant til at arbejde for og med topledere
 • arbejder selvstændigt og forstår at prioritere mellem mange forskelligartede opgaver og sikre gode løsninger
 • befinder dig godt i en dynamisk og omskiftelig hverdag, hvor omprioriteringer og korte deadlines til tider er et vilkår
 • har en struktureret tilgang til dit arbejde og er i stand til at løse opgaver med kort frist, når den situation opstår
 • kan beskrive og styre projekter fra indledende overvejelser til projektet er implementeret, og der er samlet erfaringer
 • har bred erfaring og interesse for FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling
 • har et godt overblik over og en udpræget sans for at opdyrke og spotte potentialer samt at vende konkrete udfordringer til muligheder
 • har gode analytiske evner, en struktureret tilgang til dit arbejde
 • er god til at følge op og få afsluttet både egne og fælles opgaver
 • indgår ligeværdigt i et team og er god til at samarbejde med en intuitiv god fornemmelse for, hvordan dit arbejde kan gøre hverdagen lettere for ledelsen.

Aalborg Universitet er en spændende verden af viden – og i sekretariatet har vi et dynamisk miljø, hvor tonen er uformel og engagementet højt. Til tider har vi en hektisk og omskiftelig hverdag, men vi sætter udvikling, samarbejde og et godt arbejdsklima meget højt. Vi vil sørge for, at du får en god introduktion og oplæring – og samtidig har du gode muligheder for at præge dit nye job og bidrage med netop din personlighed og dine erfaringer. Vi forventer, at du kan og vil bidrage med nytænkning og ambitioner for vores sekretariat.

Fysisk deler vi kontorer med to andre dekansekretariater (ENG og SUND fakulteterne), så ud over det nære team, vil du også blive en del af et større og meget velfungerende arbejdsmiljø.

Dekansekretariatet består af to sekretærer, fem strategiske rådgivere og en sekretariatschef, der som samlet team arbejder tæt sammen med dekanatet og samtidig også har en bred kontaktflade med institutter, universitetets fælles administration og eksterne samarbejdspartnere

Dekansekretariatet har ansvaret for servicering af dekanen og det øvrige dekanat. Dette betyder et særligt fokus på strategiske indsatser og udviklingsprojekter på fakultetet samt koordinering af tværgående aktiviteter og sagsbehandling. Ofte sker dette i tæt samarbejde med de faglige miljøer, de centrale administrative enheder på universitet, f.eks. Rektorsekretariatet.

Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Lise Dahlgaard på mobil 61 67 46 78 eller e-mail lim@adm.aau.dk.

Vi vil læse ansøgningerne løbende og forventer at holde samtaler i uge 38-39.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten. Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket “søg stillingen online” og udfyld ansøgningsformularen.
AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Arbejdssted
Aalborg

Ansøgningsfrist
16/09/2019

Stillings ID
1061109

Søg stillingen her

Aalborg Universitet (AAU) driver undervisning og forskning til højeste niveau inden for humaniora, samfunds-, ingeniør-, natur- og sundhedsvidenskab.