Chef for Forskning og Udvikling

Ansøgningsfrist: 3. Oktober 2019.

Har du ledelseserfaring og lyst til at sætte den strategiske retning for Københavns professionshøjskoles forsknings- og udviklingsindsats? Vil du være med til at iværksætte forskningsprogrammer, der kan gøre en forskel for fagprofessioner, borgere og virksomheder? Så har du nu mulighed for at blive en del af et forskningsmiljø i vækst på en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner.

Vi søger en chef til Stab for Forskning og Udvikling, der kommer til at stå i spidsen for at udvikle og realisere den strategiske retning for forskning og udvikling i intenst samarbejde med Københavns Professionshøjskoles (KP) direktion og på tværs af hele organisationen gennem konkrete indsatser.

Det er vores ambition, at KP’s forskning kan omsættes og anvendes af de professioner vi uddanner til. Vi søger en profil, der har stor forståelse for, hvordan viden kan gøre en forskel for professioners arbejde med borgere og samfund.

Om jobbet
Som chef for Stab for Forskning og Udvikling har du ansvaret for at koordinere og lede KP’s forskningsindsatser, der er forankret i alle hjørner af KP, i en fælles retning. Det er dig, der oversætter den strategiske retning, og du er ofte vores ansigt udadtil i forhold til forskning og udvikling og institutional advancement.

Stab for Forskning og udvikling er organisatorisk placeret i Det Lærerfaglige Fakultet, der også består af Institut for Læreruddannelse og Institut for Didaktik og Digitalisering. Du refererer til fakultetets dekan og har det direkte personaleansvar for otte konsulenter med forskningsprofiler og to studentermedhjælpere. I samarbejde med de største eksterne samarbejdspartnere indgår du desuden i tæt parløb med KP’s rektor.

I løbet af det første år forestiller vi os, at du er lykkes med at:

  • de nye forsknings- og udviklingsprogrammer omsættes til faktiske projekter med medfinansiering på alle KP’s uddannelsesområder
  • etablere mindst to store udviklingsprojekter i samarbejde med eksterne partnere, såsom fonde, ministerier mv. med betydelig ekstern finansiering
  • øge omsætningen af vores forskningsresultater ind i undervisningen.

Vil du vide mere?
Læs den fulde job- og kandidatprofil.

Læs mere om vores forskning og udvikling og om Københavns Professionshøjskoles vision og ambition på www.kp.dk.

For yderligere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte dekan for Det Lærerfaglige Fakultet Jakob Harder på tlf.: 2173 1819 eller konsulent fra Genitor Martin Isenbecker på tlf.: 2565 9231.

Interesseret?
Stillingen er til besættelse 1. december 2019.

Send din ansøgning og CV via ansøgerknappen senest torsdag den 3. oktober 2019 – bemærk forlænget frist.

Vi forventer at afholde 1. samtaler og 2. samtaler i uge 41-43. Der vil indgå personlighedstest med en individuel tilbagemelding mellem de to samtaler, og vi anvender case i forbindelse med ansættelsesforløbet.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.