Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Adjunkt eller lektor og vikarer til læreruddannelsen i Almen Dannelse/KLM og undervisningsfaget religion

På Københavns Professionshøjskoles Institut for Læreruddannelse søger vi dygtige og ambitiøse kollegaer til at varetage undervisning i Almen Dannelse/KLM og undervisningsfaget religion på læreruddannelsen. Læreruddannelsen fik ny studieordning forrige år, og på den baggrund arbejder vi med at udvikle uddannelsen og undervisningen med sigte på at uddanne kompetente lærere, der brænder for fag og didaktik og den udfordrende og alsidige opgave, det er at undervise i skolen. Vi leder efter en fastansættelse som adjunkt eller lektor og fire adjunkt- eller lektorvikarer.

Vi er desuden optaget af at etablere en kultur med fokus på at skabe en fælles tilgang til undervisning, hvor omdrejningspunktet er Københavns Professionshøjskoles strategiske retning ”Fælles om fremragende undervisning”. 

Om jobbet
Opgaverne er undervisning, vejledning og eksamen inden for Almen Dannelse/KLM og i undervisningsfaget religion.

Du får også mulighed for at løse opgaver med kolleger fra andre fag, hvor vi underviser og vejleder i intromodul. Desuden har vi opgaver i samarbejde med vores afdeling for videreuddannelse, og du vil kunne blive involveret i forsknings- og udviklingsaktiviteter på instituttet.

Din profil 
Vi forventer, du har en relevant uddannelse på kandidatniveau, gerne suppleret med relevant ph.d.-uddannelse eller lignende kompetence. Vi lægger vægt på, at du har en stærk faglig profil gerne kombineret med et tydeligt professionsrettet sigte og med kompetencer inden for udviklingsopgaver.

Vi forestiller os, at du:

  • er bekendt med og holder dig opdateret på den nyeste udvikling og viden inden for fagområdet
  • evt. har forskningserfaring inden for fagområdet
  • har undervisningserfaring og lyst til at uddanne fremtidens folkeskolelærere
  • har kendskab til undervisning i relation til den lærerfaglige praksis og kan gøre din undervisning praksisrelevant
  • har interesse for teknologi og digitalisering, som kan anvendes i den didaktiske praksis
  • har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med studerende, kolleger og ledelse om udvikling af læreruddannelsen.

Din arbejdsplads
Det er vigtigt for os, at der er sammenhæng på tværs af fagene på læreruddannelsen, og derfor har vi fokus på videndeling og samarbejde om vores undervisningspraksis. Som vores nye kollega bliver du tilknyttet en mentor, der hjælper dig godt i gang med dine opgaver.

Ved Institut for Læreruddannelse har vi ca. 3.500 studerende, og vi er knap 250 ansatte. Stillingerne er organisatorisk placeret på den del af læreruddannelsen, der vedrører KLM og religion, og der er ca. 20 ansatte i faggruppen.

Københavns Professionshøjskole blev etableret i marts 2018 gennem en fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol, og vi leverer praksisnær uddannelse og forskning til store dele af samfundet. Vi har en ambition om at tilbyde studerende og kursister uddannelse af højeste kvalitet.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Stillingerne er til besættelse 1. august 2021. 

For stillingen som adjunkt eller lektor: 
Du bliver fastansat som adjunkt eller lektor. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Du bliver ansat i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Ansættes du som adjunkt, vil du indgå i vores ambitiøse lektorkvalificeringsforløb.

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. BEK nr. 673 af 13/05 2020.

For stillingerne som adjunkt- eller lektorvikar:
Du bliver ansat som adjunktvikar. Vikariaterne er både på fuld tid og deltid.

Du bliver ansat efter overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation og med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Der er tale om en vikaransættelse for max. 1 års varighed.

Som adjunktvikar vil der ikke være mulighed for lektorkvalificering i vikarperioden. Ansættelse som lektorvikar forudsætter positiv lektorbedømmelse efter bekendtgørelsen om lektorkvalificering, jf. BEK nr. 673 af 13/05 2020.

Læreruddannelsen dækker forskellige uddannelsessteder: Campus Carlsberg på Vesterbro og Nyelandsvej på Frederiksberg, vores uddannelsesstation i Helsingør samt læreruddannelsen på Bornholm. Der vil kunne forekomme undervisning på flere af vores adresser såvel som på vores netuddannelse.

Vil du vide mere?
Hovedstadsregionen har brug for stærke professionelle, der er uddannet til at møde og besvare fremtidens udfordringer. Som en samlet professionshøjskole har vi med vores bredde og volumen en ambition om at blive toneangivende på uddannelsesområdet.  

Læs mere om Læreruddannelsen og Københavns Professionshøjskole på www.kp.dk.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesleder Kasper Elmqvist Jørgensen på mail kaej@kp.dk eller telefon: 5163 2760.

Interesseret? 
Send din ansøgning, CV og eksamensbeviser via ansøgningsknappen tirsdag den 1. juni 2021. Du bedes angive om du søger både den faste stilling som adjunkt/lektor eller vikariaterne som adjunkt-/lektorvikar. 

Er du lektorbedømt eller tillagt merit efter CVU-stillingstrukturen fra 2003, har du mulighed for, sammen med din ansøgning, at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i bekendtgørelsen. Anmodningen skal vedlægges CV, kopi af eksamensbeviser, samt kopi af bedømmelsen efter CVU-stillingsstrukturen. Du kan læse herom på vores hjemmeside, hvor du også kan finde en vejledning til anmodningen.

Såfremt der er ansøgere, som anmoder om bedømmelse, vil dette indebære udskydning af tidspunktet for beslutning om besættelse af stillingen.

Samtaler forventes afholdt i den følgende uge.  

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.Københavns Professionshøjskole er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

På Københavns Professionshøjskole uddanner vi pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere.

Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling og efter- og videreuddannelse inden for skole og pædagogik, sundhed og velfærd, ledelse og forvaltning.