Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Dekan til KUs Sundhedsvidenskabelige Fakultet

SUND søger fra 1. maj 2022 en ny visionær dekan, der skal lede og inspirere udviklingen af fakultetet, så SUND, også i årene der kommer, præsterer banebrydende forskningsresultater på det højeste internationale niveau og uddanner de dygtigste kandidater til fremtidens sundhedsvæsen. Det er en stor opgave, der skal løses, og forventningerne til den nye dekan er høje.

Dekanens opgaver, kompetencer og værdier
Dekanen skal have en dyb faglig indsigt i fakultetets uddannelser og være respekteret for sin faglighed og forskning både nationalt og internationalt, og dekanen skal kunne anvende den faglighed som afsæt for at tænke i nye typer af samarbejder med blandt andet erhvervsliv og fonde og kunne se nye løsninger på komplekse problemstillinger.

Dekanen skal kunne vise en samlet retning i et stort, komplekst og samlet universitetssystem, hvor uddannelserne og forskningsmiljøerne på SUND er unikke og kræver forskellige løsninger, og samtidig medvirke til at sikre et godt og udviklende samarbejde på tværs af universitet, på tværs af fakultet og på tværs af uddannelser og forskningsmiljøer. Det skal også sikres, at fakultetet udvikler sig og er på forkant med de næste ti års megatrends (bæredygtighed, mangfoldighed, lige rettigheder/lighed i sundhed, digitalisering mv.)

Dekanen kan lede – også gennem ledere. SUND er et fakultet med en meget stor portefølje, en stor og sammensat gruppe af overordentlig dygtige vidensmedarbejdere og ledere og ikke mindst en meget stor gruppe studerende, der skal kvalificeres til fremtidens sundhedsvæsen i den tid, de er på universitetet.

Dekanen skal agere roligt, velovervejet, kommunikativt stærk og med overskud og personlig integritet. Vigtigst af alt er, at dekanen er målrettet og visionær og inspirerende. Dekanen er også en strategisk tænkende leder, som gerne inddrager, men som også selv kan gå forrest, når det gælder forandringer og nytænkning.

Ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker som udgangspunkt som en åremålsansættelse med en ansættelsesperiode på 5 år med mulighed for 3 års administrativ forlængelse. Dekanen ansættes i henhold til aftale mellem finansministeriet og AC, protokollat om ansættelse af dekaner og institutledere, hvori det er fastsat, at lønnen tager udgangspunkt i en basisløn, åremålstillæg, pensionsbidrag samt eventuelt kvalifikationstillæg.

Yderligere information
Der henvises til uddybende job- og personprofil samt www.ku.dk for yderligere informationer. For en fortrolig samtale kan Rektor Henrik Wegner på 3533 5113 eller Partner Eva Zeuthen Bentsen i Zeuthen Storm på 2086 0325 kontaktes.

Ansøgningsfristen er onsdag den 10. november 2021.

Der er planlagt indledende samtaler i uge 48 og 49 og opfølgende samtaler i uge 1. Kandidater, der går videre fra indledende samtaler til opfølgende samtaler, skal gennemgå en ledelsestest med efterfølgende tilbagemeldingssamtale forud for den opfølgende samtale.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Søg stillingen her.