Diabetesforsker

Ansøgningsfrist: 4. januar 2019 – Glostrup

 

Diabetesforsker med udsyn og ledelseserfaring

Diabetesforeningen ønsker at satse endnu mere på proaktivt at fremme forskning inden for områder, som er med til at skabe mere sundhed og livskvalitet for mennesker med diabetes.Derfor søger vi en ambitiøs og samarbejdsorienteret diabetesforsker til at stå i spidsen for vores Forskning & Analyse afdeling. En afdeling du vil få stor indflydelse på at videreudvikle.Stillingen giver mulighed for stor rækkevidde både eksternt inden for forskningsverdenen og internt gennem samarbejder med foreningens øvrige afdelinger og medlemmer.Endelig får du en vigtig rolle i – sammen med andre eksperter – at sikre en stærk sundhedsfaglig kvalitet i foreningens kernetilbud, f.eks. undervisning, interessevaretagelse, information og kommunikation samt levere fagligt input til strategiske samarbejder.Du vil blive chef for foreningens afdeling for Forskning & Analyse, hvor du sammen med gode kollegaer vil fremme og støtte forskning i samarbejde med hospitaler, Steno Centre og forskningsinstitutioner i øvrigt.

Jobbet og opgaverne:

 • Proaktivt fremme nye forskningsprojekter i dialog og samarbejde med eksterne forskere og forskningsinstitutioner
 • Ansvarlig for udvikling og eksekvering af en ny forskningsstøtte-strategi for foreningen
 • Ansvarlig for uddeling af legater og midler til forskning via ansøgningsprocesser, herunder proces for vurdering af ansøgninger med inddragelse af medlemmer
 • Ansvarlig for planlægning af aktiviteter til fremme af forskning, herunder møder, workshops, legatuddeling mv.
 • Ansvarlig for vurdering af ny forskning, samt håndtering af henvendelser fra forskningsinstitutioner, virksomheder om samarbejder om forskning og innovation
 • Understøtte fundraising fra fonde til forskning i samspil med foreningens fundraiser og samarbejdspartnere
 • Udvikle foreningens indsats for fremme af brugerinvolvering i forskning, både i form af tidlig involvering i formulering og valg af projekter samt rekruttering til forsøg
 • Rådgive og sparre med kollegaer i sundheds- og forskningsfaglige spørgsmål i forhold til interessevaretagelse og kommunikation til medlemmer og eksterne medier

Vi forventer, at du har:

 • Uddannelse som forsker med speciale i diabetes
 • Har solid ledelseserfaring
 • Har et godt netværk blandt forskere og sundhedsprofessionelle inden for diabetes
 • Viden om aktuelle problemstillinger og stor erfaring i at udvikle, fremme og koordinere forsknings- og udviklingsprojekter
 • Gode samarbejdsevner

Hvem er vi?

Som interesseorganisation arbejder vi hver dag for at sætte diabetessagen på den politiske dagsorden. Vi taler vores medlemmers sag overfor politikere, myndigheder og meningsdannere. Vi har tætte bånd til en række samarbejdspartnere, og målet for vores arbejde er at sikre alle et godt liv med diabetes og en fremtid uden. Vi tilbyder viden til foreningens ca. 90.000 medlemmer om alle aspekter i livet med diabetes.

Vi tilbyder:

 • Et spændende job med dygtige og dedikerede kolleger, der arbejder for en vigtig sag
 • En professionel, uformel og hjælpsom omgangstone

Tiltrædelse, løn og ansættelsesforhold

Stillingen er som udgangspunkt berammet til 37 timer ugentligt.

Ansættelsessted er på Diabetesforeningens nye hovedkontor i Glostrup.

Du refererer til den adm. direktør.

Vi ønsker at besætte stillingen senest 1. marts 2019.

Vi fastsætter lønnen individuelt ud fra kvalifikationer og erfaring.

Ansøgning og ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er fredag den 4. januar 2019. Send din ansøgning via linket.

Vi behandler ikke ansøgninger sendt pr. mail grundet overholdelse af personsikkerhedsdataloven.

Vi afholder samtaler i perioden den 7.-11. januar 2019.

Yderligere information

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til senior faglig rådgiver i Forskning & Analyse Anne-Marie K. Wegener tlf. 4191 8827, amk@diabetes.dk , eller konst. adm. direktør Peer Steensbro på tlf. 6312 9086, pst@diabetes.dk.

SØG STILLINGEN

Læs mere om Diabetesforeningen på www.diabetes.dk.

Yderligere informationDu kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til senior faglig rådgiver i Forskning & Analyse Anne-Marie K. Wegener tlf. 4191 8827, amk@diabetes.dk , eller konst. adm. direktør Peer Steensbro på tlf. 6312 9086, pst@diabetes.dk.
Læs mere om Diabetesforeningen på www.diabetes.dk.