Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Docenter til innovation og udvikling af professionsrettet undervisning

Vil du være med til at realisere Københavns Professionshøjskoles strategi ‘Fælles om fremragende undervisning’? Vil du gennem din forskning gerne bidrage til at udvikle myndige fagprofessionelle, der lykkes i og sammen med praksis? Så søg en af de ledige docentstillinger og bliv en central medspiller i udviklingen og implementeringen af forskningsbaseret professionsdidaktik.

Som led i realiseringen af Københavns Professionshøjskoles (KP) strategi etablerer vi hen over en årrække et team af docenter, der skal udvikle og implementere forskningsbaseret professionsdidaktik på KP i tæt samspil med undervisere, studerende og ledelse samt med professionerne og eksterne nationale og internationale samarbejdspartnere. Det er vores ambition, at dette initiativ skal bidrage til innovation og udvikling af undervisningen – ikke blot på KP – men i hele sektoren.

Vi har for nylig ansat tre docenter til vores indsats inden for professionsdidaktisk forskning, og vi søger nu yderligere fire docenter.

Professionsdidaktiske docenter
Som professionsdidaktisk docent skal du sammen med dine docentkollegaer bidrage til at styrke vidensgrundlaget for KP’s undervisningspraksis. Vi ønsker overordnet at blive klogere på, hvordan vi med vores undervisning bedst muligt møder vores studerende, så de bliver stærke og læringsparate studerende, og så de herigennem rustes bedst muligt til at lykkes i og med praksis.

Du bliver en del af de lokale forskningsmiljøer på dit institut (se de specifikke opslag nedenfor) og af det professionsdidaktiske docentteam. Er du docent i en stilling, som har et væsentligt teknologisk sigte, bliver du desuden en del af en fælles strategisk satsning på KP om udviklingen af professionsfaglig teknologiforståelse.

Jeres respektive forsknings- og udviklingsprojekter vil være forankret i uddannelserne og i professionernes aktuelle behov. I bliver hver især direkte ansvarlig for forsknings- og udviklingsprojekter på eget institut. Det bliver samtidig en væsentlig opgave for det samlede docentteam at udvikle og gennemføre tværgående forsknings- og udviklingsprojekter med kobling til fokusområder på institutterne.

Du og dine docentkollegaer kommer til at varetage en helt central rolle i at gå forrest i de didaktiske forandringsprocesser, som igangsættes med forsknings- og udviklingsprojekterne. Det er afgørende, at der kommer til at ske en stor inddragelse af kollegaer i hele organisationen både gennem konkret projektdeltagelse og gennem fokus på videreformidling af forskningsresultater.

Om jobbet
Docenterne skal bidrage til udvikling af undervisningen på KP, til faglig og pædagogisk fornyelse af uddannelserne samt til fornyelse af KP’s undervisningspraksis og dennes relation til praksis i én eller flere af de professioner, som KP uddanner til.

Docenterne skal hver især arbejde med udgangspunkt i fokusområderne på deres respektive institutter, og ansvarsområderne vil overordnet være følgende:

 • Faglig ledelse af praksisrettet, udfordringsbaseret og løsningsorienteret forskning og udvikling inkl. projektledelse i relation til det professionsdidaktiske felt
 • Udvikle forsknings- og udviklingsprojekter i samarbejde med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere
 • Skaffe eksterne midler til forsknings- og udviklingsprojekter
 • Samarbejde med andre docenter og øvrige kollegaer om forsknings- og udviklingsprojekter
 • Undervise studerende på KP’s grunduddannelser og/eller efter- og videreuddannelser
 • Undervise på KP’s eget lektorkvalificeringsforløb samt undervisnings- og udviklingsforløb for KP’s undervisere i det hele taget
 • Udvikle samarbejdet med erhverv og professioner omkring professionsdidaktik
 • Samarbejde med relevante forskningsmiljøer inden for didaktik, professionspraksis m.v.
 • Vejlede ph.d.-ansøgere og evt. medvejlede ph.d.-stipendiater.

Om dig
Du skal have forskningskompetencer svarende til mindst ph.d.-niveau. Har du ikke en ph.d.-grad, kan du have opnået disse kompetencer gennem en kombination af formel uddannelse samt relevant praksiserfaring.

Desuden har du har en kandidat- eller mastergrad og måske også en uddannelse fra én af KP’s mange forskellige professionsuddannelser.

Det er helt centralt, at du har arbejdet med udvikling af undervisning og uddannelse – gerne som forsker eller måske som konsulent/specialist inden for undervisningsudvikling.

Du brænder for at påvirke uddannelse og praksis inden for én eller flere af KP’s professioner.

Helt afgørende er det, at du har lyst til at blive del af et forskerfællesskab, der brænder for at tænke innovativt om professionsrettet undervisning og uddannelse, og hele tiden har slutmålet for øje, nemlig at de studerende skal have det størst mulige udbytte af at deltage i undervisningen.

I vores vurdering af den rette kandidat lægger vi herudover vægt på følgende:

 • Du skal være i stand til selvstændigt at planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter i relation til undervisning til praksis (inden for KP’s uddannelsesområder).
 • Du skal besidde dokumenteret, anvendelsesorienteret viden, herunder teoretisk indsigt på højt niveau i relation til undervisning til, og gerne praksis i, én eller flere af KP’s professioner. Herunder skal du være i stand til selvstændigt og innovativt at udvikle ny viden inden for disse områder samt bringe ny viden i spil i forhold til udviklingen dér.
 • Vi lægger vægt på dokumenteret undervisningserfaring og erfaring med undervisningsudvikling. Herunder skal du være højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af praksis samt i forhold til at koble teori og praksis i relation til én eller flere af KP’s professioner.
 • Du skal have erfaring med at skaffe midler til forsknings- og udviklingsprojekter og at lede disse.
 • Du skal have lyst til samt evner for ledelse, og du skal trives i rollen med at inspirere andre til forandring, eksperimenteren og udvikling af undervisningspraksis.

Nærmere om stillingerne
Neden for finder du links til stillingsopslagene for de fire docentstillinger, vi opslår i denne runde.

Institut for Læreruddannelse:

Docentprofil 1 – med fokus på udvikling af undervisning i teknologiforståelse på læreruddannelsen.
Du kommer til at stå i spidsen for udvikling af undervisningen i teknologiforståelse på Danmarks største læreruddannelse i tæt samarbejde med forskningsprogrammet ’Digitalisering i skolen’, faggrupperne i læreruddannelsens fag samt KPs satsning på teknologiforståelse.

Institut for Teknologiske uddannelser (bioanalytiker, laborant, radiograf):

Docentprofil 2 – med fokus på innovation og udvikling af professionsrettet undervisning i et naturvidenskabeligt læringsmiljø.
Du kommer til at stå i spidsen for at undersøge og komme med bud på de udfordringer, vi oplever i forhold til at styrke studieintensitet, mindske frafald og øge læringsudbytte gennem f.eks. peer-feedback og praksis- og laboratorietræning.

Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser:

Docentprofil 3 – med fokus på velfærdsteknologi og teknologiforståelse i uddannelse og praksis.
Du kommer til at spille en central rolle i at styrke vidensgrundlaget for den didaktiske udvikling af undervisningen på vores uddannelser inden for området professionsfaglig teknologiforståelse – med et skarpt blik for at skabe engagement og nysgerrighed undervejs både blandt undervisere og studerende.

Institut for Socialrådgiveruddannelse:

Docentprofil 4 – med fokus på lærings- og professionsteknologi.
Vi vil sætte fokus på forskning og udvikling om den teknologiske udvikling i professionen. Det handler om at kvalificere udvikling, implementering og anvendelse af teknologiske og digitale redskaber i det sociale arbejde, men i høj grad også om, hvordan viden om teknologi kan omsættes til stærke kompetencer for de studerende.

Interesseret?
Du kan søge en af stillingerne ved at klikke dig ind på linket for den pågældende stilling, som du er interesseret i. Du er også velkommen til at søge flere af stillingerne. Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at søge flere af stillingerne, så skal vi modtage en separat ansøgning til hver af disse stillinger.

Inde i de enkelte stillingsopslag kan du læse mere om, hvad vi forventer, at din ansøgning skal indeholde.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen for alle fire stillinger er mandag den 26. oktober 2020.