Erfaren og faglig stærk teamleder til natur- og miljøteam – genopslag

Ansøgningsfrist: 10. december – Herlev

Om jobbet:
Du bliver teamleder for et nydannet team. Teamet er dannet ved sammenlægning af miljøteamet og vand- og naturteamet pr. 1. august 2018. Samtidig er det sammenlagte team tilført to nye stillinger – nemlig en rottemyndighedsperson samt en natur-og miljømedarbejder. Med den nye teamleder vil teamet bestå af 10 personer, hvoraf en medarbejder deles med Center for Ejendomme og Intern Service.

Du trives i et miljø med højt tempo og plads til nye ideer. Du kender natur- og miljøområdet og skal som en del af natur- og miljøteamet skabe nye resultater. Læs om teamets opgaver.

Du skal arbejde med at udvikle natur- og miljøteamet med henblik på at fastholde den gode kvalitet, effektivitet og trivsel i teamet. Du skal endvidere understøtte den faglige udvikling af området og have en innovativ tilgang til opgaverne med fokus på tværgående samarbejde.

Ved siden af rollen som teamleder, forventes det, at du indgår i teamet som aktiv sagsbehandler indenfor miljøområdet. Det vil være en fordel, hvis du har indgående kendskab til sagsbehandling med områderne jordforurening, virksomhedstilsyn og klagesager.

Du vil blive det daglige bindeled mellem teamet og centerchef, og det er derfor vigtigt, at du kommunikerer åbent, direkte og inddragende.

Vi forventer, at du har følgende kvalifikationer:

  • Du har en relevant videregående uddannelse
  • Du har gode ledelsesmæssige kompetencer og har erfaring med og kan bidrage aktivt til personaleledelse
  • Du er faglig stærk inden for natur- og miljøområdet og har stor rutine og erfaring med sagsbehandling inden for miljøområdet
  • Du har gode kommunikative evner i både skrift og tale, og det forventes, at du kan kommunikere med både borgere, virksomheder og medarbejdere
  • Du er resultatorienteret, systematisk og god til at skabe fremdrift og afslutte projekter og sager
  • Du kender til offentlig økonomi og driftsstyring
  • Du har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation

Om os:
Center for Teknik og Miljø er et af otte centre/stabe i Herlev Kommune, og varetager myndigheds- og driftsopgaver samt projekter indenfor miljø, jord, affald, vand, byggeri, GIS og geodata, trafik, parker, natur og vandløb samt renholdelse og serviceopgaver. I centeret er vi en centerchef og 28 medarbejdere på rådhuset og 25 medarbejdere uden for rådhuset. Se organisationsplan for Center for Teknik og Miljø.

I en dynamisk og ofte travl hverdag har vi en uhøjtidelig omgangstone. Vi har stor åbenhed og er gode til at sparre og dele viden med hinanden – både i centeret og på tværs af organisationen.

Centeret har et stærkt socialt sammenhold, hvor en trivselsgruppe sætter anerkendelse på dagsordenen, og planlægger forskellige sociale arrangementer hen over året.

I Herlev Kommune udvikler vi den kommunale service med udgangspunkt i, at alle medarbejdere og ledere har et ansvar for helheden samt modet og kompetencerne til at træffe beslutninger.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen aftales efter principperne om Ny løn.

Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2019.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfrist er den mandag den 10. december 2018 kl. 08.00.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 12. december 2018. 2. samtale forventes afholdt mandag den 17. december 2018.:

Få mere at vide
Du kan læse mere om kommunen på www.herlev.dk . Du er meget velkommen til at kontakte centerchef Bo Runge-Dalager på 6116 9560 – bedst ml. kl. 16-20. Er dine spørgsmål af mere faglig karakter o.l., er du velkommen til at kontakte Bodil Lund Bøcker (miljø) på 4452 6455 eller Kris Ømann (vand/natur) på 4452 6482.

Herlev Kommune er en veldrevet kommune i vækst. Vi har høje ambitioner med fokus på borgere og erhvervsliv. Herlev gennemgår i disse år en markant forandring med bl.a. byudvikling omkring letbanen og udvikling af erhvervskvarteret. Desuden vil der i de kommende år også være fokus på klimasikring – bl.a. gennem deltagelse i flere store klimasikringsprojekter, dels det fælleskommunale Harrestrup Å kapacitetsprojekt og dels skybrudsplan for Herlev Kommune. I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev der bl.a. sat fokus på grøn omstilling med afsæt i nogen af FN’s verdensmål.