Chef for forskning, analyse og videregående uddannelser til Fonden for Entreprenørskab

Ansøgningsfrist: 20 oktober 2019

Fonden for Entreprenørskab vil inspirere børn og unge og give dem evnen til at tænke og agere entreprenant og innovativt, så de kan lykkes i en global og omskiftelig verden. Vi hjælper skoler og uddannelser med at fremme entreprenante og innovative evner hos elever og studerende. Vores mål er, at entreprenørskab er en naturlig del af undervisningen på alle uddannelsesniveauer i Danmark.

Fonden er også sekretariat for Teknologipagten. Teknologipagten skal styrke danskernes STEM-kompetencer. Formålet med pagten er, at flere skal interessere sig for STEM, uddanne sig inden for STEM og anvende STEM i job.

Vi søger en forsknings- & analysechef, som også skal kunne varetage ledelsen af vores opgaver rettet mod de videregående uddannelser.

Om jobbet

Som chef for forskning, analyse og videregående uddannelser bliver dine vigtigste opgaver at:

 • Indgå i Fondens ledelsesteam og dermed i strategiarbejdet for både Fonden og Teknologipagtens sekretariat. Referencen vil være direkte til den administrerende direktør.
 • Sætte den strategiske retning for forsknings- og analyseaktiviteterne og prioritere ressourcerne for at opnå den bedste indsats.
 • Sætte den strategiske retning for Fondens aktiviteter for de videregående uddannelser og prioritere ressourcerne for at opnå den bedste indsats.
 • Rådgive undervisere og ledere på de videregående uddannelser sammen med medarbejderne i teamet. Herunder har du ansvaret for de udviklingsmidler, Fonden udbyder både i regi af Fonden for Entreprenørskab og Teknologipagtens sekretariat.
 • Bestride tillidsposter i andre organisationer, som Fonden er associeret med.
 • Opsøge og indgå strategiske samarbejdsrelationer, der er med til at løfte Fondens strategiske målsætning.
 • Være overordnet ansvarlig for projekter som teamet arbejder med, herunder også økonomistyring.
 • Være personaleansvarlig for medarbejderne i teamet.
 • Indgå i interne arbejdsgrupper, hvor du i fællesskab med kolleger på tværs i organisationen vil arbejde med aktuelle temaer, hvor omdrejningspunktet er viden og kvalitet inden for entreprenørskabsundervisning.
 • Holde dig opdateret på den nyeste viden inden for entreprenørskabsundervisning og dele denne viden med vores samarbejdspartnere og internt i organisationen.

Om dig

Det er en forudsætning for stillingen, at du har viden om og erfaring med entreprenørskab på en videregående uddannelse. Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • Har dokumenteret erfaring fra en af de mange videregående uddannelser som underviser, forsker, projektleder eller lignede.
 • Har erfaring med strategisk planlægning og budgettering.
 • Er dialogskabende, opsøgende og pragmatisk i din tilgang til opgaverne.
 • Evner at se muligheder og omsætte dem til brugbare initiativer, der er relevante for undervisningen på de forskellige videregående uddannelser.
 • Kan begå dig både skriftligt og mundtligt med høj kvalitet og til mange målgrupper – både på dansk og engelsk.
 • Værdsætter og anerkender dine samarbejdspartnere – både de interne og de eksterne

Vi tilbyder

 • En unik mulighed for at være med til at omsætte ny strategi til værdi for vores samarbejdspartnere og interessenter.
 • En unik mulighed for at være med til at forme studerendes fremtidige muligheder.
 • En stor frihed til at sætte retningen for dit team.
 • Muligheden for at indgå i en aktuel samfundsdagsorden.
 • Mange udfordringer og god plads til selvstændige initiativer.
 • Et job i en foranderlig organisation i et spændende og dynamisk miljø blandt engagerede kolleger.

Kontaktperson
For konkrete spørgsmål om stillingen kontakt:
Adm. direktør Christian Vintergaard: 28754191

Deadline for ansøgning: søndag d. 20. oktober 2019
Samtaler forventes at gennemføres i uge 43 og 44

Ansøgninger sendes pr. e-mail til: ffehr@ffe-ye.dk
Husk at anføre jobtitel ”Forsknings- & Analysechef”

Tiltrædelse, løn og ansættelsesforhold
Tiltrædelse hurtigst muligt eller efter aftale.
Der er tale om en fuldtidsstilling, der aflønnes efter kvalifikationer.

Hovedkontoret er i Odense med mulighed for at opholde sig i kortere eller længere perioder på vores satellitkontor i København. Rejseaktivitet til hele landet må påregnes.

Om organisationen

Fonden for Entreprenørskab er det centrale nationale videncenter og omdrejningspunkt for udvikling af innovation og entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. Dette sker igennem aktiviteter der sikrer, at flere elever og studerende får introduktion til entreprenøriel tankegang, og at flere uddannelsestilbud skabes i samarbejde med landets uddannelsesinstitutioner. Visionen er at sikre alle elever og studerende entreprenant dannelse. Læs mere om Fonden for Entreprenørskab på www.ffe-ye.dk.

Om Teknologipagten

Teknologipagten skal styrke danskernes tekniske og digitale kompetencer til gavn for erhvervslivet og den enkelte, så flere kan deltage i og være med til at udvikle samfundet. Der er især fokus på at fremme STEM-kompetencer, dvs. kompetencer indenfor teknologi, IT, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik, og målet er, at flere skal interessere og uddanne sig indenfor STEM, og at flere bruger STEM-kompetencer i deres job fremadrettet. Fonden for Entreprenørskab er udpeget som sekretariat for Teknologipagten og skal bl.a. stå for at indsamle erfaringer fra Teknologipagtens projekter, skabe overblik over igangværende projekter og gennemføre evalueringer fra projekterne i pagten samt kommunikation omkring pagten.