Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Forsknings og innovationschef

Vil du være med til at videreudvikle forskning og innovation i Region Sjælland og i hele Østdanmark? Drømmer du om at arbejde med stor variation i opgaver, lige fra strategisk overblik, så forskning og innovation fokuseres på at bidrage med løsninger på de store sundhedsudfordringer regionen oplever med mange multisyge og kronikere og stor ulighed i sundhed, til etablering af konkrete værktøjer til datahåndtering i forskningsprojekter og kommercialisering af opfindelser?

Data og udviklingsstøtte, et regionalt tværgående center, søger en forsknings- og innovationschef med reference til direktøren for Data og udviklingsstøtte. Forsknings- og innovationschefen udgør sammen med data- og analysechef, udviklingschef og sekretariatsleder centerets ledelse.

Vi søger en profil med indgående kendskab til sundheds­væsenet og dets kliniske udfordringer og samtidig en profil, som tænker forsknings­baseret udvikling, ikke er bange for at tage innovative initiativer og som samtidig har stor ledelsesmæssig troværdighed. Stillingen indebærer ikke egen forskning, men er fokuseret på at understøtte forskning og innovation og på at udvikling af områderne i tråd med regionens politik.

Eksempler på understøttende aktiviteter, som leveres i tæt samarbejde med data- og analysechefen er: Biostatistik, datalevererance, prædiktive analyser og algoritmer, juridiske rådgivning, støtte til protokol- og projektproces fra udarbejdelse til godkendelse gennem den regionale videnskabsetiske komite og godkendt dataanmeldelse, forskerledeluddannelse, støtte til fundraising, biobank, forskningsbibliotek, patentering m.m. – se mere om de understøttende services for forskning og innovation på hjemmesiden.

Data og udviklingsstøtte er organiseret som en teamorgani­seret matrix­organisation, hvor driftsopgaver og projekter trækker på ressourcer på tværs af fagområder. Forsknings- og innovationsområdet har en række faglige teams: Forskning, Innovation, Jura, og Viden, information & dokumentation (forskningsbibliotek). Desuden har centeret små forskningsstøtteenheder på de enkelte sygehuse og i psykiatrien.

Du kan danne dig et billede af aktiviteterne i årsrapporter for forskning og innovation.

Dit job

Jobbet er spændingsfeltet mellem at lede opad, ved at sikre fokus på udvikling ved at tage initiativ til sagsfremstillinger møntet på direktion, politiske udvalg, regionalt forskningsråd og regional styregruppe for innovation og samtidig opretholde og videreudvikle gode relationer med forsknings- og innovationsmiljøerne i regionens virksomhedsområder, så den service, centeret tilbyder, flugter med behov og forventninger. Ledelsesopgaven nedad handler om at motivere de dygtige medarbej­dere, som varetager de mange forsknings- og innovationsstøttende drifts- og udviklingsopgaver og sikre fokus på udvikling af kompetencer.

Centeret er i stadig stigende grad optaget af at samarbejde med Region Hovedstadens forsknings- og innovationsstøttende funktioner, særligt på området for personlig medicin og til understøttelse af Greater Copenhagen Health Science Partners, men også på en lang række andre områder, som fagbibliotek, juridisk service, adgang til data, forskningsdata-services og kommercialisering og beskyttelse af rettigheder til opfindelser.

Dine kompetencer

Vi søger erfaren leder med stor kapacitet, politisk tæft og godt strategisk overblik. Vi forestiller os, at du kan se dig selv i flere af punkterne nedenfor:

 • Relevantuddannelse, fx læge, scient, farmaceut, dyrlæge, ingeniør
 • Forsknings- og/eller innovationserfaring fra sundhedsvæsenet eller administrativ erfaring fra understøttelse af samme
 • Kendskab til alle forskningens aspekter fra idégenerering til publicering og implementering af resultater
 • Kendskab til sagsbehandling i offentlige, politisk styrede organisationer
 • Kendskab til søgning og administration af ekstern forskningsfinansiering
 • Solidt kendskab til Good Clinical Practice
 • Interesse for håndtering af forskningsdata og de juridiske aspekter heraf
 • Gerne erfaring med vurdering af samarbejdsaftaler og kontrakter
 • Faglig kompetence og personlig interesse for ledelse, forskningsorganisering, forandringsprocesser og administration
 • Internationalt udsyn og dokumenteret evne til at sætte mål, nå dem og udfordre medarbejdere og interessenter

Som person skal du:

 • Være troværdig i din ledelse, værdsætte gensidig respekt og transparens
 • Have et godt overblik og en god forståelse for, hvordan en stor organisation fungerer
 • Have en skarp pen og kunne formidle komplekse budskaber i en politisk kontekst
 • Trives i et omskifteligt og travlt miljø, hvor en planlagt dag kan blive ændret med kort varsel
 • Er i stand til at arbejde med både langsigtede og kortsigtede mål og deadlines
 • Er i stand til at samarbejde med mange aktører både internt og eksternt
 • Have stort engagement – både fagligt, personligt og kollegialt

Data og udviklingsstøtte

Data- og udviklingsstøtte (DU) er et tværgående center med ca. 50 medarbejdere. Centeret har skabt en stærk og dynamisk organisation, som arbejder med datadrevet styring, forbedringsarbejde, innovation og forskning på sundhedsområdet.

Du bliver en del af et uformelt, dynamisk og socialt arbejdsmiljø med engagerede og dygtige kollegaer og gode relationer til samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på faglig og personlig udvikling, og enheden er præget af et højt niveau af videndeling og engagement. Vi har konstant fokus på at udvikle os og blive bedre, men vi tror på, at de bedste løsninger findes, når der er plads til både job og familie. Vi værdsætter derfor både den gode præstation og er en fleksibel arbejdsplads med et stærkt fokus på work-life-balance.

Ansættelse

Chefkontrakt jf. overenskomst med relevant faglig organisation.

Vi holder løbende samtaler, med henblik på at forsøge at afslutte ansættelsesprocessen i august, så send din ansøgning hurtigst muligt, dog senest 24. august 2020.

For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Direktør Mahad Huniche, tlf.: +45 51 20 01 87

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 19.000 medarbejdere og et budget på 19 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på FacebookTwitter og LinkedIn.

 

Søg jobbet