Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Roskilde Universitet søger nyt eksternt medlem til universitetets bestyrelse

 

Roskilde Universitets bestyrelse skal have et nyt medlem af bestyrelsen fra 1. april 2021. Det nye medlem skal sammen med den øvrige bestyrelse bidrage til at implementere RUC’s nye strategi 2030: Interconnected

Om Roskilde Universitet (RUC)

RUC blev etableret i 1972 og har en omsætning på ca. 775 mio. kr. (i 2019), ca. 1.100 ansatte og knap 9.000 studerende. Bestyrelsen er øverste myndighed for universitetet og har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af universitetet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetet driver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau inden for sine fagområder. RUC’s forskning og uddannelser bygger på tværfaglighed og problemorienteret projektarbejde.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at universitetets forskning og uddannelser udvikles løbende. Bestyrelsen skal forvalte universitetets midler effektivt og til størst mulig gavn for samfundet. På RUC består bestyrelsen af 9 medlemmer (5 eksterne medlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 studenterrepræsentanter).

Kompetenceprofil

RUC’s indstillingsudvalg ønsker følgende kompetenceprofil for det nye bestyrelsesmedlem:

Det kommende medlem skal have en kandidatuddannelse eller en uddannelse på tilsvarende niveau og forventes at

  • Være en anerkendt forsker mindst på lektor- eller seniorforskerniveau
  • Gerne have udenlandsk forsknings- og uddannelseserfaring
  • Have indsigt i samfundsmæssige forhold, herunder bæredygtig omstilling
  • Have bred indsigt i universitetssektoren i Danmark og dens betydning for samfundet
  • Have gode relationelle kompetencer
  • Have et godt netværk

Hvis du har spørgsmål til opslaget, kan henvendelse rettes til RUC’s bestyrelsesformand, Carsten Toft Boesen, tlf. +45 21418344 eller sekretær for udvalget, universitetsdirektør Peter Lauritzen, tlf. +45 40803690.

Ønsker du at indstille dig som medlem af RUC’s bestyrelse, skal du uploade et CV og en kort interessetilkendegivelse senest d. 15. januar 2021, ved at “søge stillingen”.