Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Studieadjunkt, studielektor, adjunkt eller lektor til Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab, Ilisimatusarfik

Søg jobbet her!

Spændende stilling med undervisning, udviklingsarbejde og evt. forskning.
Tæt kontakt til studerende, en lille engageret gruppe undervisere og et aktivt forskningsmiljø – er det noget for dig?

Vi har 1 fast stilling som studieadjunkt, studielektor, adjunkt eller lektor, på Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab ved Grønlands Universitet Ilisimatusarfik, ledig til besættelse pr. 01.08.2021 eller efter aftale.

Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som studielektor.

Ansættelse som studielektor kan finde sted under forudsætning af en positiv lektorbedømmelse inden ansættelse eller såfremt ansøger har opnået studielektorbedømmelse indenfor fagområdet andet steds.

Ansættelsesperioden på adjunkt-niveau sker normalt for en periode på 4 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som lektor.

Arbejdsopgaver

 • Undervisning i sygeplejefagets teori og metode samt øvrige videnskabsområder
 • Vejledning i opgaveskrivning og projektarbejde
 • Samarbejde med praktiksteder og med studerende i praktik
 • Planlægnings- og udviklingsopgaver i relation til udvikling af forskningsbasering af undervisningen
 • Alt efter kvalifikationer deltagelse i udviklings- og forskningsprojekter

Vi kan tilbyde

 • Stor selvstændighed i arbejdsopgaverne
 • Faglige og pædagogiske udfordringer med læring og kompetenceudvikling i et flerkulturelt miljø
 • Aktivt forskningsmiljø i udvikling
 • Engagerede og motiverede kolleger
 • Mulighed for en aktiv fritid, hvad enten du er til natur eller kultur (læs mere på: www.nuuk.gl)
  • Adjunktpædagogikum til nye undervisere samt tid til at arbejde med fagets områder med henblik på erhvervelse af videnskabelige grader.
  • Ansættelsesperioden på studieadjunkt-niveau er 6 år med mulighed for 2 års forlængelse. Herefter kan den ansatte efter positiv lektorbedømmelse overgå til en fast stilling som studielektor.

Kvalifikationer

 • Erfaring med undervisning og vejledning fra grunduddannelse
 • Interesse for, viden og erfaring med forsknings- og udviklingsarbejde
 • Klinisk erfaring som sygeplejerske
 • Grønlandsk autorisation som sygeplejerske
 • Relevant kandidateksamen og meget gerne Ph.d.-grad

Ansøgningen bedes vedlagt ansøgning om grønlandsk autorisation i udfyldt stand.
Skema til ansøgning om autorisation kan findes på hjemmesiden http://www.nun.gl

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til institutleder Anna Kleist Egede på tlf.: +299 385903.

Du kan læse mere om sygeplejerskeuddannelsen og institut for Sygepleje og Sundhedsforskning på http://www.uni.gl

Om Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987.
Ilisimatusarfik er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.

Ilisimatusarfik består af 4 institutter.

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Om Fællesadministrationen

Fællesadministrationen servicerer hele universitetet. Den ledes af universitetsdirektøren. Fællesadministrationen har afdelinger i Ilimmarfik og i Ilinniarfissuaq. Afdelingerne arbejder tæt sammen med de faglige enheder, men arbejder også sammen indbyrdes.
Fællesadministrationens opgaver er: studieadministration, personaleadministration, betjening af bestyrelse og Akademisk Råd samt øvrige servicefunktioner for universitetets ansatte og studerende. Fællesadministrationen står også for bygningsmæssig drift af Ilimmarfi

Løn og ansættelsesforhold

Løn – og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig

Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”SØG JOBBET”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.