Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

UCN Pædagogik søger adjunkter/lektorer til Pædagoguddannelsen i Aalborg

Søg jobbet her!

Føler du dig godt tilrette med undervisning og samtidig gerne vil forske, så søger vi et antal adjunkter/lektorer til Pædagoguddannelsen med tjenestested i Aalborg.

I de nærmeste år kvalitetsudvikler UCN Pædagoguddannelsen. Sigtelinjerne for indsatsen er især udvikling af stærke handlekompetencer hos de studerendes.

Brænder du for at udvikle Pædagoguddannelsen og vil du udfordre de studerende på nye måder? Så er du måske vores nye kollega, som skal være med til at skabe nye stærke læringsmiljøer, kompetente forskningsinformerede undervisningsforløb og professionelle øvelsesbaner, der skærper pædagogers handlekompetencer?

Vi søger adjunkter/lektorer indenfor følgende fagområder:

  • Dagtilbudspædagogik
  • Æstetiske læreprocesser
  • Sociale problemer og forvaltning
  • Kommunikation og organisation
  • Digitalisering og blended learning

Vi lægger generelt vægt på at du har følgende faglige profiler:

Uddannelse på kandidat eller masterniveau
Ph.d. uddannet
Viden om den pædagogiske profession
Pædagogisk og didaktisk erfaring – f.eks. undervisning af voksne, faglig vejledning eller studievejledning
Erfaring med projektledelse

Du bedes angive, hvis du har faglige kvalifikationer og/eller undervisningskompetence indenfor flere af de ovennævnte fagområder.

Undervisningen foregår primært på Pædagoguddannelsen. Desuden kan stillingerne indebærer opgaver i UCN’s øvrige afdelinger, herunder efter- og videreuddannelsesafdeling samt deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde.

Stillingerne vil foruden undervisning også omfatte tværgående arbejdsfunktioner som studievejledning, projektvejledning i diverse forløb, herunder bachelorforløbet og vejledning i forbindelse med de studerendes praktik.

Hvis du er formelt forskeruddannet (Ph.d.-grad) kan du forvente forskningstid i dit første år af ansættelsen efter godkendelse af forskningsoplæg eller ved godkendelse af igangværende projekt.

Hvis du forventer forskningstid skal din ansøgning foruden ansøgning, CV og eksamensbeviser indeholde:

Forskningsinteresse og -felt, fuldstændig publikationsliste med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen.
Der må maksimalt vedlægges 5 publikationer.
Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer

Vi forventer, at du er samarbejdskompetent, arbejder selvstændigt og befinder dig godt i et udviklingsorienteret miljø, hvor der i perioder er travlt. Vi tilrettelægger arbejdet i teams.

Du kan læse mere om Professionshøjskolen University College Nordjylland og Pædagoguddannelsen på http://www.ucn.dk.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikerens Centralorganisation (AC).

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, Professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, Professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner.

Ansættes du i en fast stilling som adjunkt, vil du indgå i et lektorkvalificeringsforløb.

Ved ansættelse som adjunkt i midlertidig stilling, ansættes du uden ret til lektorkvalificering.

Ansættelse som lektor forudsætter positiv lektorbedømmelse i henhold til de fastsatte regler om lektorbedømmelse ved Professionshøjskoler.

Særligt vedrørende lektorer, som er bedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen henledes opmærksomheden på, at der er mulighed for at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse efter kapitel 5 i Bekendtgørelse om lektorkvalificering (se link ovenfor)

De opslåede stillinger kan besættes både som deltidsansættelser og fuldtidsstillinger.

De opslåede stillinger besættes som enten midlertidige stillinger på 1 år eller som fastansættelser afhængige af ansøgernes profiler.

Ansøgerne bedes angive egne ønsker til ansættelse i ansøgningen.

Tiltrædelse den 1. august 2021.

I øvrigt:

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 26 (forventeligt den 28.06.2021) i Aalborg.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelseslederne:

Jesper Jensen, mail: jeje@ucn.dk eller 72690714 eller Gitte Orlowitz gor@ucn.dk eller 72690559

Interne og eksterne ansøgere behandles samtidig.

Professionshøjskolen UCN arbejder med uddannelse, udvikling og innovation inden for business, pædagogik, sundhed og teknologi.
Vi har ca. 9.400 studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, over 9.000 kursister og studerende på efter- og videreuddannelse og ca. 950 ansatte. UCN’s aktiviteter er fordelt på en række adresser i Aalborg, Hjørring og Thisted.