Vil du ska­be in­no­va­ti­ve løs­nin­ger i sund­heds­sek­to­ren?

Ansøgningsfrist 31. marts 2019 – København & Aarhus

 

 

 

 

Vil du skabe innovative løsninger i sundhedssektoren?
Så er du måske blandt de 16 kreative talenter, der skal deltage i BioMedical Design Novo Nordisk
Foundation Fellowship Programme.

 

BioMedical Design er et 10-måneders talentprogram, hvor du
kommer gennem en veldokumenteret proces med at afdække
vigtige behov på en hospitalsafdeling, udvikle løsninger og
implementere dem i patientbehandlingen ved at etablere
en start-up eller ved at bidrage med stærke innovationsleder
egenskaber på den afdeling eller i den virksomhed, hvor du arbejder.

 

Om dig

  • Du har en baggrund som forsker, læge eller anden sundhedsprofessionel baggrund.
  • Du har nogle års arbejdserfaring og har lyst til at arbejde tværfagligt.
  • Du ønsker at arbejde både teoretisk og praktisk med at finde konkrete, behovsdrevne løsninger.
  • Du ønsker at se dine løsninger udvikle sig til bæredygtige produkter og forretningsmodeller, der kan blive brugt til gavn for patienter og sundhedspersonale. Du kan få bevilget orlov fra dit arbejde eller har mulighed for at bruge 10 måneder af dit liv på at blive dygtigere

Uddannelsen er fuld tid og finder sted i København eller i Aarhus,
og du modtager et stipendium på postdoc niveau, hvilket svarer til
400.000 kr. Der optages årligt 16 fellows fra både Danmark og udlandet. Sidste ansøgningsfrist er 31. marts 2019, og første årgang begynder på uddannelsen i september 2019.

 

Læs mere om BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship Programme og ansøg om optagelse

Om os

På BioMedical Design uddanner vi fagspecialister til at blive entreprenante innovationsledere på tværs af brancher og fagligheder. Vores mål er at skabe exceptionelle innovationsledere i
krydsfeltet mellem det offentlige sundhedssystem, universiteterne og industri. BioMedical Design er inspireret af BioDesign på Standford University, der var det første af sin slags, og det danske program er på niveau med de etablerede internationale BioDesign uddannelser.

 

Har du spørgsmål? Kontakt direktør Sys Zoffmann Glud på: sys@innox.au.dk m: 2459 2667

Parterne bag initiativet:

INNO X Healthcare Institut for Klinisk Medicin,
Aarhus Universitet arbejder for at fremme en stærkere kultur for sundhedsinnovation gennem kompetenceudvikling hos studerende,
forskere og ansatte i sundhedssektoren. Dertil kommer forskning i
behovet for innovative kompetencer i sundhedssektoren og hvordan entreprenørmetoder kan understøtte forskeres og sundhedsansattes
evner til at omsætte udfordringer og forskningsresultater til nye initiativer.

 

SUND Københavns Universitethar de seneste år etableret en række
initiativer til innovation- og entreprenørskabstræning af studerende,
via partnerskaber med aktørerne i København i CopenhagenHealth
Innovation og internationalt i det europæiske EIT Health netværk.
SUND vil med BioMedical Design Novo Nordisk Foundation Fellowship
tilføje tilbud på det postgraduate niveau.

 

Novo Nordisk Fondener en dansk erhvervsdrivende fond med to
hovedformål: 1) at udgøre et stabilt fundament for den
erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives
af selskaberne i NovoGruppen; og 2) at yde støtte til videnskabelige,
humanitære og sociale formål. Fondens vision er at yde etbetydende
bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og
samfundets bæredygtighed.