Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Jobannonce

Docent med forskningserfaring inden for dagtilbud og Early Childhood

Institut for Pædagoguddannelse søger en docent med forskningserfaring inden for dagtilbud og Early Childhood med særligt fokus på kvalitet i dagtilbud og udvikling af fællesskaber, der understøtter det enkelte barns læring, trivsel og udvikling.

Om Jobbet
Som docent får du, i samarbejde med de andre docenter og forsknings- og udviklingslederen, ansvaret for den faglige ledelse af praksisnær og professionsrettet forskning. Du forventes at være drivkraften i at hjemtage eksterne forskningsmidler og bidrage til at lede forskningsprojekter i samarbejde med kollegaer og samarbejdspartnere fra andre forskningsinstitutioner, praksis og andre aktører som fx NGO’er.

Som docent får du endvidere ansvaret for den faglige ledelse af forskningsprogrammet Gode børneliv og chancelighed, som består af forskere, der forsker inden for feltet dagtilbud og Early Childhood.

I samarbejde med docentgruppen og forsknings- og udviklingslederen forventes du at bidrage til, hvordan der til stadighed kan ske en øget kobling mellem uddannelse og forskning.

Du får ansvaret for at:

 • hjemtage eksterne forskningsbevillinger i samarbejde med kollegaer
 • være faglig leder for forskningsprogrammet Gode børneliv og chancelighed
 • organisere og facilitere faglige møder, seminarer og konferencer og forskningsnetværk
 • fremme deltagelse i forskningskonferencer og nationale samt internationale publiceringer
 • deltage i den forskningsfaglige ledelse af forskningsmiljøet i samarbejde med docentgruppen og forsknings- og udviklingslederen.

Din profil
Du har dokumenteret undervisnings- og forskningserfaring inden for dagtilbud og Early Childhood, herunder erfaring med hjemtagning af eksterne forskningsbevillinger samt erfaring med at skabe løsninger, der bidrager til at skabe sammenhæng mellem forskning og undervisning.

Vi forventer, at du har:

 • relevant forskeruddannelse på ph.d.-niveau
 • dokumenteret erfaring med forskningsledelse
 • dokumenteret erfaring med projektledelse
 • dokumenteret anvendelsesorienteret viden og indsigt i profession og praksis gennem forskningsarbejde og undervisningsrelaterede opgaver
 • dokumenteret erfaring med international publicering
 • dokumenteret erfaring med publicering til brug for grund- og eftervidereuddannelse inden for den pædagogiske profession.

Derudover har du lyst og interesse i at opbygge et stærkt fagligt miljø inden for forskning i dagtilbud og Early Childhood, som modsvarer KP’s forskningsstrategi og instituttets forskningsambitioner. Ligesom du har interesse i at bidrage til, at det samlede forskningsmiljø lever op til de mål, der er sat for miljøet. Du trives godt med faglig ledelse af kollegaer og af projektudvikling, du er løsningsorienteret, og du er åben over for de forskellige og til tider modsatrettede perspektiver, forståelser og metodiske tilgange, som mødes i løsningen af fælles forskningsopgaver.

Om os
Vi er et miljø, der pt. består af 5 docenter og 27 forskere, der dels underviser og dels forsker. Pt. er 6 ph.d.-studerende tilknyttet miljøet. Vi er organiseret i 2 programmer, og vi arbejder sammen om fælles forskningsansøgninger på tværs af programmer og genstandsfelter. Vi lægger stor vægt på at samarbejde om at løse opgaverne i et uformelt miljø, hvor der er højt til loftet og plads til forskellighed.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som docent med start den 1. februar 2023. Arbejdstiden er på 37 timer om ugen.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og relevant organisation og iht. Bekendtgørelse nr. 1458 af 24. juni 2021 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. 

Ansættelse som docent forudsætter positiv docentbedømmelse af et eksternt, videnskabeligt bedømmelsesudvalg, der nedsættes i forbindelse med, at stillingen skal besættes, jf. Bekendtgørelse jf. Bekendtgørelse nr. 673 af 13. maj 2020 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler m.v.

Arbejdspladsen er beliggende på Humletorvet 3, 1799, København V. 

Vil du vide mere?
Københavns Professionshøjskole vil bidrage til udviklingen af det danske samfund, dets velfærd og velstand, kultur og demokrati. Det gør vi ved at sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling. Det kræver ikke alene god, men fremragende undervisning. 

Læs mere om Københavns Professionshøjskole og vores strategiske retning ’Fælles om fremragende undervisning’ på www.kp.dk.

For yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte forsknings- og udviklingsleder Janne Hedegaard Hansen på tlf.: +45 51632770​​.

Interesseret?
Send din ansøgning, CV og eksamensbeviser via linket her senest den 09-10-2022. Ansøgningen skal indeholde en motiveret ansøgning, CV samt 3 publikationer, som du ønsker inddraget i bedømmelsen.

Det eksterne, videnskabelige bedømmelsesudvalg skal vurdere dine faglige kvalifikationer, mens dine samlede kvalifikationer vil blive vurderet af et internt ansættelsesudvalg. 

Vi forventer at afholde samtaler i uge 2, 2023.

Københavns Professionshøjskole skeler hverken til køn, alder, etnicitet eller lignende, men alene til kompetence og talent.

 

Københavns Professionshøjskole er med mere end 20.000 studerende og 2.000 ansatte en af de største videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. 

På Københavns Professionshøjskole uddanner vi pædagoger, sygeplejersker, lærere, socialrådgivere, fysioterapeuter, jordemødre og mange flere. 

Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling og efter- og videreuddannelse inden for skole og pædagogik, sundhed og velfærd, ledelse og forvaltning.

Forsiden lige nu:

Millionunderskud tvinger DPU til at skære 22 stillinger

Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) på AU lider under et stort underskud på 15 millioner kroner. Sparekniven svinger nu over personalet. Det koster 22 stillinger og sætter forskningens kvalitet i farezonen.

Seneste artikler:

Kæmpestor tilslutning til ny Science Festival for de alleryngste

En ny lillesøster til den landsdækkende Naturvidenskabsfestival ser ud til at få en flyvende start. Flere end 600 dagtilbud over hele Danmark er i denne uge i gang med deres første Mikro Science Festival fyldt med leg og små eksperimenter.

Thomas Bak bliver ny dekan på Aalborg Universitet

Aalborg Universitets nye dekan for Det Tekniske Fakultet for IT og Design bliver professor Thomas Bak. Han afløser professor Henrik Pedersen, der ønsker at vende tilbage til forskningsgerningen.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.