Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Andre medier

Danskerne har fået sundere tænder trods stadige sociale uligheder

Det går rigtig godt med tandsundheden i Danmark, konkluderer et stort studie af danskernes tandsundhed de sidste 30 år. Forskerne gør dog opmærksom på, at der stadig findes markante sociale uligheder i sundhed, når det kommer til vores mund og tænder.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

Gennem de sidste 30 år har voksne danskere generelt bevaret flere naturlige tænder, der samtidig har betydning for livskvaliteten. Desuden er danskere blevet bedre til at gå til tandlægen. Det viser ny forskning fra Københavns Universitet og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.

– Langt færre danskere lever i dag med tandløshed, end der gjorde i 1987, og som befolkning er vi blevet meget bedre til at gå til forebyggende tandlægebesøg. Det er det glade budskab i vores nye studie: At det i den grad går fremad med tandsundheden i Danmark, siger forskeren bag det nye studie, Poul Erik Petersen, professor emeritus på Odontologisk Institut.

Forskerne har analyseret udviklingen i tandstatus og udnyttelsen af forebyggende tandpleje i voksenbefolkningen i Danmark i en periode på 30 år.

– Syv gange mellem 1987 og 2017 har repræsentative udvalg af danskere besvaret et spørgeskema om helbred, sundhedsadfærd og baggrundsoplysninger, ligesom der er indhentet oplysninger om deres tandstatus og tandlægebesøg, oplyser seniorrådgiver Ola Ekholm, Statens Institut for Folkesundhed.

Fremgang i tandstatus
Blandt hele befolkningen er tandløsheden faldet dramatisk fra 18 til 3 procent, og det er særligt hos ældre mennesker, at man kan se denne tendens, forklarer Poul Erik Petersen.

– Fremgangen ses tydeligt hos de ældre på 65 til 74 år, hvor halvdelen var tandløse i 1987, mens den nu er den faldet til blot 6 procent. Tilsvarende kan vi se, at andelen af voksne med mindst 20 naturlige tænder er steget fra 16 til 69 procent, siger han.

– Der er mange årsager til, at tandstatus er forbedret så bemærkelsesværdigt over de sidste 30 år. En generel forbedring af levestandarden, en sundere livsstil, et fald i befolkningens tobaksforbrug, lovgivning om tandpleje, deltagelsen i den forebyggende kommunale børne- og ungdomstandpleje, styrkelsen af den tandbevarende behandling hos tandlæger og indførelsen af forebyggende voksentandpleje, og ikke mindst bedre mundhygiejnevaner med brug af fluoridholdigt tandpasta, vurderer Poul Erik Petersen.

De ældre går oftere til tandlægen
Voksne danskere går nu til tandlægen oftere end hidtil. Blandt de ældre mennesker gik kun knap hver tredje til årlige tandlægebesøg i 1987, men i 2013 var det steget til hele 79 procent.

– Til gengæld kan vi se en negativ tendens blandt de yngre voksne, hvor det årlige tandlægebesøg er faldet markant fra 88 til 61 procent i 2013. siger Poul Erik Petersen.

Konstant social ulighed
Desværre kan man også se et negativt billede af danskernes tandsundhed gennem de sidste 30 år.

– Bagsiden af medaljen er, at vi igennem alle 30 år ser en konstant social ulighed i tandsundhed – ligesom der eksisterer ulighed i sundhed generelt. Man kan blandt andet se de store forskelle i tandsundhed ud fra uddannelsesniveau, beskæftigelse, økonomisk status og etnisk herkomst, forklarer Poul Erik Petersen.

I 2017 gik 32 procent af voksne med dårlig økonomi til forebyggende tandundersøgelse. I gruppen med nogen økonomisk besvær var tallet 43 procent, imod 62 procent blandt folk uden økonomiske vanskeligheder.

Poul Erik Petersen betoner, at de nye fund understreger behovet for en socialpolitisk indsats, hvis man skal forbedre alle danskeres tandsundhed på tværs af borgernes sociale baggrund.

Læs hele studiet her.

Forsiden lige nu:

Forskningsmagten er blevet placeret i skødet på fondene

I SPORENE PÅ MAGTEN. Staten har svigtet som forskningspolitisk anker og finansierende myndighed. Særligt de erhvervsdrivende fonde udfylder tomrummet med mere produkt- og patentorienterer forskning, vurderer magtforskere.


I vesten forsker vi mest i egen navle – det former vores forståelse for verden

Et nyt studie fra SDU viser, at vi har et skævvredet billede af verdens plantedata, fordi den fortrinsvis er indsamlet i og af rige lande, hvilket gør os mindre modstandsdygtige over for klimaforandringernes effekter. Det er et eksempel på et større problem med en strukturel, global ulighed i akademia, mener forskere fra DIIS.


Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.


Seneste artikler:

McKinsey: Syv gode råd til klimaneutralitet og grønne gevinster

SOMMERLÆSNING: Mckinsey har undersøgt verdens førende virksomheders arbejde med bæredygtig og rentabel forretning. De erfaringer udstiller syv nøglefaktorer, som virksomheder bør fokusere på for at skalere og høste grønne gevinster.


Kvikguide: Sådan sikrer du dig mod at greenwashe

SOMMERLÆSNING: Sustain Report har allieret sig med tænketanken Frej og giver her virksomheder en quickquide til let og elegant at undgå greenwashing og dermed undgå at bryde markedsføringsloven.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.