Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Penge & navne

Novo Nordisk Prisen 2020 går til Merete Nordentoft og Preben Bo Mortensen

Psykiske lidelser som skizofreni og bipolar lidelse er udbredte og ekstremt udfordrende for de mennesker, der er ramt af dem – og for deres familier og samfundet som helhed. Disse ofte langvarige kroniske tilstande fører i høj grad til invaliditet hos de mennesker, der har dem, og til store økonomiske omkostninger i samfund verden over.

For blot 20 år siden var der kun ganske lidt viden om den øgede selvmordsrisiko og den generelle komorbiditet, der er forbundet med disse lidelser, og som i så alvorlig grad påvirker menneskers livskvalitet og forøger deres dødelighed.

I de sidste to årtier har lægerne Merete Nordentoft og Preben Bo Mortensen – både sammen og uafhængigt af hinanden – leveret banebrydende ny viden om selvmord og anden dødelighed forårsaget af skizofreni og andre alvorlige psykiske lidelser. Deres forskning har haft en markant international indflydelse på forståelsen af ​selvmord, selvmordsforebyggelse og nøgleårsager til alvorlige psykiske lidelsers udvikling.

Novo Nordisk Fonden tildeler derfor Novo Nordisk Prisen 2020 til Merete Nordentoft og Preben Bo Mortensen for deres banebrydende kliniske og epidemiologiske undersøgelser af selvmord og dødelighed i forbindelse med skizofreni og andre psykiske lidelser og for deres indflydelse på dansk lægevidenskab.

Jørgen Frøkiær, formand for Komite for Novo Nordisk Prisen, siger: ”Merete Nordentoft og Preben Bo Mortensen har haft en enorm indflydelse på psykiatriområdet, og deres forskning har været med til at forbedre den psykiske sundhed, såvel i Danmark som i resten af verden. De har leveret banebrydende bidrag inden for psykiatrisk epidemiologi og omkring ætiologien og de langsigtede kliniske udfald af psykose, såvel som deres forskning om selvmord. Deres fremragende forskningssamarbejde har skabt videnskabelig synergi og flyttet forståelsen for disse voldsomt ødelæggende lidelser et stort skridt fremad, og som sådan er de forbilleder for dansk lægevidenskab.”

Fælles interesse
Merete Nordentoft og Preben Bo Mortensen begyndte at samarbejde, da de begge var interesseret i at finde risikofaktorerne ved selvmord. Dette førte til en række skelsættende publikationer, og de har arbejdet tæt sammen gennem næsten 20 år. Deres tidlige resultater – som viste, at selvmord er mere sandsynligt, hvis personen har en fortid med psykisk sygdom – var grundlaget for nye vigtige, forebyggende strategier, der sigter mod at opdage psykiske lidelser på et tidligt stadie og sikre en optimal behandling.

Deres studier af selvmord og somatiske sygdommes dødelighed er baseret på landsdækkende registre og åbnede op for et felt, der længe var blevet forsømt, men som nu er nøglen til psykisk sundhed, nemlig forholdet mellem somatiske sygdomme og psykisk sundhed. De har brugt registerbaserede kohorter til at tage fat på mange vigtige spørgsmål, herunder selvmordsdødelighed, generelle risikofaktorer og udviklingstendenser for alvorlige psykiske lidelser. Således er det nu veldokumenteret, at personer, der diagnosticeres med psykiske lidelser, forventes at leve 10–15 år kortere end den almindelige befolkning på grund af somatiske sygdomme og ydre årsager.

Større opmærksomhed fra samfundets side
Merete Nordentoft anerkendes for sine bemærkelsesværdige kliniske socialpsykiatriske studier og banebrydende kliniske og epidemiologiske undersøgelser af selvmord og andre dødelighedsrisici, som mennesker med psykiske lidelser er udsat for.

Hendes forskning er kendetegnet ved et unikt klinisk fokus på patienten, og hendes nyskabende bidrag har banet vejen for, at samfundet har øget opmærksomhed på psykiske lidelser.

Hendes undersøgelser viser direkte, hvor betydningsfuld tidlig identifikation og intervention er for mennesker, der oplever deres første psykotiske episode, og at selvmordsadfærd opdages og forhindres. Dette arbejde førte til udvikling og test af adskillige interventionsprogrammer. Merete Nordentoft har igangsat adskillige kliniske forsøg, der involverer mennesker med psykose. OPUS-forsøget i 1998 evaluerede effekten af opsøgende specialiseret tidlig intervention over for unge med debuterende psykose med tæt involvering af familien, sammenlignet med standardbehandling. Dette koncept er blevet bekræftet over tid og er blevet omsat til den nye standardbehandling i klinisk praksis. Senere testede Merete Nordentoft og hendes forskerteam en bred vifte af interventioner, der kan forbedre hverdagen og livskvaliteten for mennesker med psykiske lidelser.

”Jeg er meget beæret over at modtage Novo Nordisk Prisen. Jeg vil gerne takke mit team og mine samarbejdspartnere gennem årene. Uden dem ville jeg ikke modtage denne anerkendelse. Jeg er også glad for, at denne pris er blevet tildelt psykiatrien, fordi jeg tror, at mange ting på dette område kan forbedres, så vi kan opnå de samme høje behandlingsstandarder, som gælder for somatiske sygdomme, såsom kræft eller hjerte-kar-sygdomme,” siger Merete Nordentoft.

Banebrydende registerbaserede undersøgelser
Preben Bo Mortensen anerkendes for sine imponerende og banebrydende registerbaserede undersøgelser – der kombinerer data fra biobanker og registre, som dækker hele den danske befolkning – til at påvise nøgleårsager til udvikling af alvorlige psykiske lidelser, og for hvordan denne forskning har haft indflydelse på lægevidenskaben.

Igennem sin karriere har Preben Bo Mortensen bidraget til forståelsen af vigtige årsager til skizofreni og andre psykiske lidelser, herunder både miljømæssige og genetiske årsager, lidelsernes forløb, komorbiditeter og dødelighed. Disse undersøgelser viste, at den mest effektive måde at reducere risikoen for selvmord på kan være at målrette selvmordsforebyggende initiativer mod personer, der er indlagt med psykiske lidelser, og samtidig blive bedre til at opdage psykiske lidelser i hele befolkningen, og derefter forbedre behandlingen.

I år 2000 modtog Preben Bo Mortensen betydelige bevillinger fra Danmarks Grundforskningsfond til at oprette Center for Registerforskning på Aarhus Universitet. I løbet af de sidste mere end 20 år har han udvidet sit internationale samarbejde og derved understreget, hvilket imponerende aktiv centret er blevet på international skala omkring udforskningen af komplekse psykiske lidelser. Han står for tiden i spidsen for verdens største undersøgelse inden for psykiatrisk genetik: Lundbeck Foundation Initiative for Integrative Psychiatric Research (iPSYCH).

”Jeg er meget taknemmelig og beæret over at modtage Novo Nordisk Prisen. Forskere forsøger altid at bibeholde en vis grad af tvivl og sætter spørgsmålstegn ved deres forskning, så det er virkelig dejligt at modtage denne anerkendelse for vores arbejde, som jeg tror vil være af stor betydning for os i vores søgen efter yderligere at udvide vores viden om alvorlige psykiske lidelser til gavn for de mennesker, der er ramt af dem,” siger Preben Bo Mortensen.

Forsiden lige nu:

DTU-lektor om eksterne partnere: Det kan løfte forskning til nye højder

Der er ikke mange forskere tilbage, der kimser af eksterne samarbejder, mener Repræsentant for Forskningspolitisk Udvalg i DUA. Selv føler han sig tryg i de rammer, universiteterne har sat op, men bekymrer sig mere over, hvordan de kommercielle interesser fører til smallere forskning.


Seneste artikler:

Forbrugerne skal elske en mindre og bedre garderobe

PODCAST. Lars Riis forlod den traditionelle modebranche og har startet tøjfirmaet ELSK. I podcasten Bæredygtig Business taler Steffen Max Høgh med ham om fast fashion, og hvordan man får kunderne til at betale en højere pris for kvalitetstøj.


Frit spil for greenwashing i primetime på Danmarks Radio

SOMMERLÆSNING: DR-programmet Løvens Hule er effektiv reklameplatform. Men DR kontrollerer ikke, at iværksætternes påstande om miljø- og klimavenlige produkter holder vand. DR svigter seerne siger CSR-ekspert.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.