Connect with us

Hi, what are you looking for?

Science ReportScience Report

Andre medier

Samarbejde om udvikling af danske klimateknologier

Folketinget har besluttet, at udledningen af klimagasser fra dansk landbrug skal reduceres med 70 procent inden 2030. Der er allerede udviklet og implementeret en række klimateknologier, som anvendes bredt i landbruget, og den danske fødevaresektor er blandt verdens bedste, når udledningen af klimagasser sammenholdes med produktionen.

Hvis målet om en 70 procents reduktion skal nås, så er der imidlertid et tvingende behov for at øge udviklingen og implementeringen af nye, effektive klimateknologier, som hurtigt kan anvendes i praksis. Alternativet er en betydelig reduktion af den danske fødevareproduktion.

Det skriver Aarhus Universitet i pressemeddelelse.

Dyrt at udvikle nye teknologier

I forskningsmiljøerne og i mange virksomheder er der stor viden om mulighederne for at reducere udledningerne af klimagasser fra landbruget. Men hvis denne viden skal nyttiggøres, så skal den omsættes til teknologier, som landbruget og landbrugsvirksomhederne vil investere i.

Det er meget dyrt at udvikle nye klimateknologier, og selv om teknologien virker i laboratoriet, så kan det kræve en stor indsats at få det tilpasset praktisk landbrug. Udviklingsomkostningerne må i stort omfang betales af de landmænd, som skal implementere teknologierne. Der er i derfor et stort behov for at billiggøre indsatsen. I den henseende er det en barriere for udviklingen af effektive klimateknologier, at dansk landbrug er et forholdsvist lille marked.

Evaluering og udvælgelse af teknologier

Det koster at gøre noget for klimaet, og landmændenes brug af klimateknologier vil fremover være styret både af politiske krav og af krav og forventninger på fødevaremarkederne. Det er derfor afgørende, at der er gennemsigtighed omkring teknologiernes effektivitet, både i forhold til klima, men også i relation til andre bæredygtighedsaspekter, som miljø og dyrevelfærd.

Samtidig kan det være vanskeligt at vurdere nye teknologiers effektivitet. Den manglende gennemsigtighed gør det svært at sætte rammerne for anvendelsen af nye teknologier, og det gør det svært for virksomhederne at markedsføre teknologierne og for landmændene at vurdere hvilke teknologier, der giver den bedste omkostningseffektivitet.

iClimate centret ved Aarhus Universitet sætter nu fokus på disse problemstillinger ved nye danske klimateknologier inden for landbruget – både for myndigheder, landmænd og virksomheder. Det er målet at skabe et overblik over potentielle klimateknologier inden for landbruget, som der kan arbejdes videre med. Oversigten skal bl.a. give indsigt i de principper, som teknologien bygger på, hvilke omkostninger det indebærer at udvikle og anvende teknologien samt hvor effektiv teknologien vil være.

Workshop, international konference og europæisk seminar

iClimate inviterer i første omgang forskere og virksomheder til en national workshop, hvor formålet er at fremlægge og diskutere teknologier, som kan indgå i oversigten. Dette vil medvirke til at skabe grundlag for en dansk forsknings- og udviklingsindsats på området, men det er samtidig målet at skabe grundlag for et internationalt samarbejde om at løse landbrugets klimaudfordring.

Til næste år afholder iClimate derfor en international konference, hvor internationalt førende forskere vil beskrive udfordringer og løsninger på landbrugets udledning af klimagasser, og hvor nye teknologier til dette spiller en stor rolle. Det handler dog ikke kun om teknologierne, men i høj grad også, hvordan de bringes fornuftigt i anvendelse. Konferencen skal munde ud en konkluderende artikel, der kan bruges som springbræt for et internationalt forskningssamarbejde på området.

Afslutningsvis vil iClimate holde et seminar i Bruxelles, hvor de teknologiske muligheder for løsninger på landbrugets klimaudfordringer præsenteres for europæiske beslutningstagere; bl.a. repræsentanter for Europa Parlamentet, EU-Kommissionen samt landbrugsorganisationer og virksomheder. Formålet er her at orientere beslutningstagerne om, hvilke teknologier, der er trapperne, deres modenheden og ikke mindst hvilke rammevilkår, der er behov for, såfremt landmænd og virksomheder skal kunne investere i klimateknologier.

Gennemsigtighed giver nye muligheder for danske teknologier

Samlet set er det arrangørernes håb, at processen vil gøre det mere gennemsigtigt for landbruget at vælge de rigtige teknologier, at det bliver nemmere for myndighederne at fastsætte de rigtige rammer for anvendelse af klimateknologier, og at det bliver økonomisk attraktivt for virksomheder at indgå i udviklingen af nye teknologier.

Interesserede virksomheder opfordres derfor til at kontakte arrangørerne og tilmelde sig workshoppen.

Forsiden lige nu:

Ny evaluering viser stor tilfredshed med GTS-institutterne

GTS-institutternes tilbud til dansk erhvervsliv skaber værdi for alle typer af virksomheder, viser en ny evaluering, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen står bag. Særligt yder institutterne et vigtigt bidrag til en grøn omstilling.


Seneste artikler:

McKinsey: Syv gode råd til klimaneutralitet og grønne gevinster

SOMMERLÆSNING: Mckinsey har undersøgt verdens førende virksomheders arbejde med bæredygtig og rentabel forretning. De erfaringer udstiller syv nøglefaktorer, som virksomheder bør fokusere på for at skalere og høste grønne gevinster.


Kvikguide: Sådan sikrer du dig mod at greenwashe

SOMMERLÆSNING: Sustain Report har allieret sig med tænketanken Frej og giver her virksomheder en quickquide til let og elegant at undgå greenwashing og dermed undgå at bryde markedsføringsloven.


Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.