Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Penge & navne

200 mio. til 13 nye Semper Ardens-projekter

13 prominente forskere har modtaget en Semper Ardens-bevilling fra Carlsbergfondet

Foto: iStock.

Carlsbergfondet igangsætter 13 nye Semper Ardens-projekter, der alle har potentiale til at skabe videnskabelige nybrud og udvikle dansk forskning, for godt 200 mio. kroner.

Alle bevillingsmodtagere er internationalt anerkendte topforskere med tilknytning til danske forskningsmiljøer.

– Det er en stor glæde, at vi nu kan igangsætte 13 nye Semper Ardens-projekter, der alle vil flytte vores viden om vigtige forhold, som har afgørende betydning for vores liv og muligheder for at forbedre den verden, vi lever i, siger Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher.

Formanden har derfor store forventninger til, at projekterne vil gøre os alle klogere og bidrage til at løse nogle af verdens store udfordringer.

Semper Ardens betyder ”passioneret, altid brændende”. Og mottoet har siden grundlæggelsen i 1876 været en ledetråd i Carlsbergfondets stræben efter perfektion i sit virke for dansk forskning.

Derfor er det heller ikke tilfældigt, at de 13 projekter netop har en passioneret og altid brændende forsker med særligt visionære forskningsideer i spidsen.

– Jeg er også sikker på, at de nye Semper Ardens-forskere vil levere nye, banebrydende resultater, som vil blive bemærket internationalt, siger Flemming Besenbacher.

Fra antistof til 1700-tallets dansker

Semper Ardens projekterne har en bred spændvidde; lige fra grundvidenskabelige studier af antistof over forskning i klimaresistente afgrøder til opbygning af en database over danskernes liv tilbage i 1700-tallet.

Det er professor på Københavns Universitet, Anne Løkke, som står i spidsen for at udvide den berømte danske registerforskning til at omhandle historiske oplysninger om danskernes livsforløb og familierelationer i perioden 1787 til 1968, hvor CPR-systemet blev indført.

Link-Lives, som projektet er blevet døbt, vil give både borgere og forskere inden for forskellige videnskaber adgang til ny og omfattende værdifuld viden om næsten alle mennesker, der boede i Danmark i perioden, og deres indbyrdes relationer.

Blandt bevillingsmodtagerne finder man også en anden professor på Københavns Universitet, nemlig Michael Broberg Palmgren.

Michael Broberg Palmgren vil undersøge molekylære mekanismer for salt- og vandstresstolerance i planter og udvikle metoder til fremtidig dyrkning af mere tørketolerante afgrøder. I fokus for studierne vil være quinoa-planten, der er et såkaldt pseudocerealie, som er tolerant over for flere vandrelaterede belastninger. Quinoa kan dyrkes på marginale jorde under ekstrem salt- og vandstress og frøet har usædvanligt gode ernæringsmæssige kvaliteter.

En tredje af bevillingsmodtagerne er professor på Aarhus Universitet Andreas Roepstorff,

der sammen med den verdensberømte dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson vil udvikle eksperimenter i spændingsfeltet mellem perception, kunst og videnskab med inddragelse af almindelige borgere.

Eksperimenterne skal undersøge menneskers perception, beslutningstagning, handlinger, forestillinger om samvær, samarbejde og overførsel af viden, som kan give os hidtil uset kulturelt differentieret viden om menneskelige oplevelser og handlinger over hele verden.

85 forskere ansøgte om en Semper Ardens-bevilling i ansøgningsrunden for 2018, hvoraf 13 altså modtager en bevilling.

Alle de nye modtagere af en Semper Ardens-bevilling har mundtligt præsenteret deres projekter for Carlsbergfondets bestyrelse forud for tildelingen af bevillingen.

Semper Ardens-bevillingerne løber i op til fem år. Flere af projekterne er tværvidenskabelige.

Forsiden lige nu:

– Alle ved det, men ingen siger det højt

Forskeres vidnesbyrd om kritisabel rekruttering og tavhedskultur udstiller en forkert præmis, huller i praksis og behov for mere støtte til opdelte karriereveje, mener organisationer.

CBS og kapitalfond vil nytænke kapitaltung grøn industri

CBS og Nordic Alpha Partners indgår partnerskab, der gennem forskning og praksis skal udvikle det finansielle økosystem og styrke danske HardTech-virksomheder. Det skal sikre dansk føring i milliardindustri.

Dansk professors forskning passede ikke til Harvard University

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved SDU, stopper sit mangeårige virke som adjungeret professor på Harvard University. Det sker angiveligt, fordi Harvard University ønsker at distancere sig fra hans forskning i fluorid.

Seneste artikler:

Nyt center skal styrke den forsvarsteknologiske udvikling i Danmark

De danske universiteter har sammen med fem godkendte serviceinstitutter dannet Nationalt Forsvarsteknologisk Center (NFC). Centret forankres på Aalborg Universitet, og ambitionen er at styrke udviklingen af nye teknologier og øge samarbejdet mellem industrien, Forsvaret og universiteterne.

Urtidsforsker modtager årslegat på 5 mio. kroner

Donald Canfield, professor i økologi og forskningsleder på Biologisk Institut, Syddansk Universitet, modtager Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning 2023 på 5 mio. kroner.

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.