Connect with us

Hvad søger du?

Science ReportScience Report

Penge & navne

440 mio. skal lokke topforskere til Danmark

To nye forskningsinitiativer fra Novo-Fonden skal få de bedste forskere til Danmark.

Lene Oddershede og Novo Nordisk Fonden laver forsøgsordning med deres uddelinger. Foto: Novo Nordisk Fonden

Nu går Novo Nordisk Fonden også ind i kampen om at få de bedste forskere til Danmark ved at lancere to nye støtteprogrammer til en samlet værdi af 440 mio. kroner. 

Novo Nordisk Fonden har afsat 300 mio. kr. til et nyt forskningsprogram, der skal hjælpe danske universiteter med at rekruttere de bedste forskere fra de naturvidenskabelige og tekniske områder på adjunkt-, lektor- og professorniveau. 

I samme ombæring har fonden afsat 140 mio. til et andet forskningsprogram, hvor formålet er at øge forskermobiliteten på danske universiteter og hospitaler. 

Rekruttering til NAT og TEK
Hvis de danske universiteter skal klare sig i den international konkurrence, skal de kunne tiltrække talenter og førende forskere fra udlandet. Forskere, der kommer fra andre institutioner eller traditioner, tager både nye ideer, specialviden og adgang til internationale netværk med sig til Danmark, og det kan være afgørende for at udvikle eller løfte et forskningsområde. 

Derfor vil Novo Nordisk Fonden gøre det nemmere for universiteterne at få de bedste udenlandske forskere til Danmark, og til dét har fonden afsat 300 mio. via støtteprogrammet Recruit

– Recruit vil styrke danske universiteters evne til at tiltrække de bedste forskere fra udlandet. Vi ønsker at bidrage til, at flere forskere vælger at forfølge en akademisk karriere i Danmark og derved er med til at løfte og forny dansk naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forskning, siger Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural & Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden. 

– Vi ønsker gennem programmet også at tiltrække de yngre forskere – adjunkter og lektorer – som har et meget stort potentiale til at bidrage til Danmarks vækst og fremtid, siger hun.

Universiteter søge Novo Nordisk Fonden om bevillinger på op til 15, 25 eller 35 mio. til at rekruttere dygtige forskere på enten adjunkt-, lektor- eller professorniveau til Danmark og etablere en forskergruppe. 

Når fonden fokuserer på naturvidenskab og teknisk videnskab, er det fordi, “ny viden inden for disse områder er afgørende for fremskridt og udvikling af nye løsninger på en række af samfundets udfordringer, herunder sundhed og bæredygtighed”, lyder det i en pressemeddelelse fra fonden. 

Bevillingerne er målrettet forskere inden følgende områder
– Interdisciplinær forskning med udgangspunkt i naturvidenskab og teknisk videnskab og med potentiel anvendelse inden for life-science eller bioteknologi.
– Kvante-baseret teknologi som kan bidrage til at løse komplekse og vigtige problemer inden for biologi, kemi og medicin.
– Datavidenskab med fokus på udvikling af algoritmer med tværdisciplinær anvendelse.
– Teknologi med medicinsk sigte til at forbedre fremtidens behandling og diagnosticering.

Første ansøgningsrunde forventes åbnet i juni med ansøgningsdeadline i september 2020. 

Recruit-bevillingerne vil blive uddelt én gang om året, og de 300 mio., fonden har afsat til initiativet, strækker sig over tre år. Pengene kan blandt andet gå til at dække indkøb af udstyr, etablering af laboratoriefaciliteter, ansættelser af ph.d.ere og postdocs og forskerens egen løn. 

Mobilitet i ind- og udland
Recruit er et af to nye initiativer, Novo Nordisk Fonden har taget for at give danske forskningsinstitutioner bedre mulighed for at tiltrække de bedste forskere. 

Fonden lancerer nu også programmet Start Packages på 140 mio. over to år. Det er et initiativ med fokus på forskermobilitet, både i den internationale konkurrence og blandt forskere i Danmark.

Startpakkerne skal med andre ord både være med til at skabe mere mobilitet blandt forskere i Danmark, såvel mellem de offentlige forskningsinstitutioner som mellem den akademiske verden og erhvervslivet, og samtidig få flere udenlandske forskere til at flytte deres arbejde til Danmark. 

“Danske universiteter og hospitaler trækker i dag ofte det korteste strå i den internationale konkurrence om de bedste forskere. Det skyldes blandt andet, at institutionerne ofte ikke har økonomi til at tilbyde forskerne startpakker, der kan matche internationale tilbud. Startpakker i forbindelse med rekruttering til faste stillinger giver blandt andet forskerne mulighed for at etablere en mindre forskningsgruppe på den nye værtsinstitution og indkøbe laboratorieudstyr”, lyder det fra fonden. 

– En startpakke kan være afgørende for, om en forsker vælger at tage et job ved et dansk universitet eller hospital. Med de nye startpakker ønsker vi at styrke offentlige forskningsinstitutioners konkurrenceevne. Ambitionen er at fremme muligheden for at tiltrække de dygtigste forskere, der kan medbringe værdifulde kompetencer og viden, som løfter forskningen ved den nye institution, siger Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

Bevillinger på 6-8 mio. kr.
I Start Package-programmet kan danske offentlige universiteter og hospitaler søge om bevillinger på 6-8 mio. kr. over 4 år til at dække udgifter til blandt andet flytning, etablering af laboratorie eller udstyr, og opbygning af en selvstændig forskningsgruppe i forbindelse med rekruttering og fastansættelsen af en specifik forsker. Der kan ansøges om startpakker til forskere på lektor- og professorniveau eller tilsvarende.

Bevillingerne uddeles inden for udvalgte temaer inden for tre fokusområder:
– Biomedicin & sundhedsvidenskab
– Life-science og industriel bioteknologi med fokus på bæredygtighed
– Naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forskning.

Første ansøgningsrunde er åbnet og lukker 18. maj. Læs mere om Start Packages her.

Forsiden lige nu:

Seneste artikler:

Loading...

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.